‘Tîm Sir Gâr’ yn croesawu cynrychiolwyr a chefnogwyr i gynhadledd Llanelli

TimSirGar.png

Bydd ‘Tîm Sir Gâr’ Plaid Cymru heddiw’n croesawu ymgeisyddion a chefnogwyr i Lanelli ar noswyl Cynhadledd Wanwyn flynyddol y blaid yn theatr y Ffwrnes.

Galwodd Helen Mary Jones (ymgeisydd Cynulliad a chyn-AC Llanelli), Simon Thomas AC (ymgeisydd Gorllewin Caerfyrddin) ac Adam Price (ymgeisydd Cynulliad a chyn-AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr) gynhadledd olaf y blaid cyn etholiad y Cynulliad yn ‘ddigwyddiad arwyddocaol’ gan ddweud ei bod yn darparu cyfle cyffrous i ran rhaglen lywodraeth uchelgeisiol a blaengar Plaid Cymru.

Datgelodd Helen Mary Jones hefyd y bydd maniffesto bach Plaid Cymru dros Sir Gar yn cael ei gyhoeddi fis nesaf, ac y bydd yn amlinellu sut y mae’r blaid yn gobeithio gwella gwasanaethau cyhoeddus, rhoi hwb i’r economi a chysylltu cymunedau’n well ledled y sir.

Wrth siarad cyn y Gynhadledd yn Llanelli, dywedodd yr ymgeisydd Cynulliad lleol Helen Mary Jones:

“Mae Llanelli yn agos iawn at fy nghalon ac rwyf ar ben fy nigon y bydd ymgeisyddion a chefnogwyr Plaid Cymru yn cwrdd yma fory ar gyfer ein Cynhadledd.

“Mae’r etholiad hwn yn darparu cyfle cyffrous i Blaid Cymru roi ein rhaglen lywodraeth gerbron pobl Cymru a’u perswadio mai ni yw’r blaid orau i roi terfyn ar 17 mlynedd o dranc dan Lafur.

“Ynghyd a Simon Thomas ac Adam Price yng Ngorllewin a Dwyrain Caerfyrddin, rwy’n gobeithio y bydd pobl Llanelli unwaith eto’n ymddiried ynof i’w cynrychioli fel rhan o’n ‘Tîm Sir Gâr’ sydd wedi ymrwymo i wasanaethu’r sir arbennig hon a phawb sy’n byw ynddi.”

Ychwanegodd Simon Thomas AC Plaid Cymru ac ymgeisydd Cynulliad dros Orllewin Caerfyrddin:

“Gwnaeth Sir Gâr hanes 50 mlynedd yn ôl drwy ethol Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru, Gwynfor Evans. Gall Sîr Gâr wneud hanes unwaith eto drwy ethol tîm cryf o gynrychiolwyr Plaid Cymru – ‘Tîm Sîr Gâr’ – gyda’r weledigaeth, y syniadau a’r penderfyniad i roi’r sir hon yn gyntaf.

“Fis nesaf byddwn yn lansio maniffesto bach Plaid Cymru i Gaerfyrddin – polisiau uchelgeisiol wedi eu gyrru gan ein syniadau a’n hegwyddorion cyffredin ar sut y gallwn wella gwasanaethau cyhoeddus, rhoi hwb i’r economi, a chysylltu cymunedau’n well ledled y sir.

“Cyn hynny, rwy’n edrych ymlaen at y dyddiau nesaf ble y byddwn yn cynnal nifer o sgyrsiau a thrafodaethau bywiog am raglen lywodraeth Plaid Cymru i wella bywyd pob dydd pobl ym mhob cwr o’r wlad."

Dywedodd Adam Price, ymgeisydd Cynulliad a’r cyn-AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Fel gweddill Cymru, yn drefol a gwledig, mae ar Sir Gâr angen llywodraeth sy’n deal anghenion ei dinasyddion, a chynrychiolwyr etholedig gyda’r awydd i wella bywydau’r bobl maent yn eu gwasanaethu.

“Mae llwyddiannau arweinyddiaeth Plaid Cymru o Gyngor Sir Gâr dros y deng mis diwethaf – ar ol 12 mlynedd o Lafur wrth y llyw – yn dyst i’n hymroddiad i’r sir hon a’i phobl.

“Bydd ein cynllun i Sir Gâr yn cynnwys pump elfen – iechyd, addysg, trafnidiaeth, economi a chysylltedd – ac yn sicrhau newid ystyrlon i’r bobl sy’n byw yma. Rwy’n edrych ymlaen at ei gyhoeddiad a’r sgyrsiau niferus fydd yn codi yn ei sgil ledled y sir rhwng nawr a’r 5ed o Fai.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.