Tim Thomas

Tim_Thomas.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Ogwr a phedwerydd ar restr y De Orllewin

Derbyniodd ei addysg ym Mhrifysgolion Abertawe a Chaerdydd, ac y mae’n byw ym Mhen-y-bont gyda’i wraig a’i ddau blentyn ifanc. Mae’n gweithio fel ymchwilydd i Cymunedau’n Gyntaf, a chyn hynny, bu’n gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys cyfnod yn gweithio ym musnes canolfan arddio leol y teulu ger Pencoed.

Yn 2015, Tim oedd ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer San Steffan, a chyn hyn, sefydlodd a chadeirio ymgyrch lwyddiannus iawn 'Ie Dros Gymru' yn etholaethau Pen-y-bont ar Ogwr, pan safodd fel ymgeisydd y Cynulliad dros Ben-y-bont yn 2011. Mae Tim wedi bod yn ymgyrchu dros broses gwerthuso swyddi teg i weithwyr Cyngor Pen-y-bont, a sefydlodd 'Pen-y-bont yn Erbyn y Dreth Ystafell Wely.' Tim oedd Is-gadeirydd 'Cymru yn Erbyn y Dreth Ystafell Wely', grŵp sydd yn brwydro i drechu’r Dreth Ystafell Wely ar hyd a lled Cymru, ac i helpu pobl gydag apeliadau a thribiwnlysoedd.

Fel undebwr llafur ymroddedig ac aelod o Gynulliad y Bobl Pen-y-bont a Phontypridd, bu Tim yn ymgyrchu yn erbyn mesurau llym sydd wedi taro’r bobl dlotaf a mwyaf bregus galetaf; ef hefyd oedd un o’r ymgyrchwyr blaenaf yn erbyn symud gwasanaethau ysbyty hanfodol o’r de, gan gynnwys Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Mae Tim yn aelod o Gyngor Tref Pencoed ac yn Rhiant-lywodraethwr yn Ysgol Bro Ogwr. Ei brif ddiddordebau yw taclo tlodi a materion iechyd, ac fel aelod o grŵp ymgynghorol strategaeth y Gymraeg i Gyngor Pen-y-bont, mae’n frwd dros yr iaith Gymraeg.

Nôl i'r map etholaethau

Helpwch ymgyrch Tim

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.