Tony Salkeld

Tony_Salkeld.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddwyrain Casnewydd

Mae Tony yn riant sengl sydd wedi ei eni a’i fagu yng Nghasnewydd a sy’n dal yn byw yn y ddinas.

Mae Tony wedi gweithio yn y Lluoedd Arfog ac yn gweithio ar hyn o bryd fel Rheolwr Swyddfa i Jocelyn Davies AC.

Os yw’n cael ei ethol yn AC i’w ardal mi fydd Tony yn gweithio gyda busnesau lleol i gynyddu cyfleoedd gwaith ac yn sicrhau buddsoddiad newydd i gymunedau lleol a chanol y ddinas. Mae’n credu bod gweledigaeth Plaid Cymru o system dreth sy’n annog a chefnogi twf busnesau, gyda mwy o fusnesau yn cael eu tynnu o dalu trethi busnes yn gyfangwbl, yn ffordd o sicrhau hyn.

Mi wnaiff hefyd weithio gydag ysgolion a sefydliadau addysg bellach, ochr-yn-ochr ag athrawon a rhieni i wella safonnau addysg a sgiliau fel bod gan y bobl ifanc yr hyn maen nhw angen i sicrhau swyddi da.

Helpwch ymgyrch Tony

Nôl i'r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.