Cystadleuwyr arweinyddiaeth Dorïaidd yn ‘hysbyseb ar gyfer annibyniaeth i Gymru'

43408549800_228bea19d9_k.jpg

“Mae’n ymddangos mai annibyniaeth i Gymru yw ein hunig ffordd allan”, dywedodd Arweinydd San Steffan Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, yn dilyn cadarnhau’r ddau ymgeisydd olaf yn ras arweinyddiaeth y Ceidwadwyr.

Dewiswyd Boris Johnson a Jeremy Hunt yn y bleidlais olaf mewn cyfres o bump gan ASau Torïaidd, gyda'r cyntaf yn derbyn 160 ac yr ail 77 o'r pleidleisiau. Bydd aelodaeth y Blaid Geidwadol, sef tua 100,000 o bobl, nawr yn dewis rhwng y ddau ymgeisydd, gyda'r enillydd yn dod yn Arweinydd Ceidwadol ac yn Brif Weinidog.

Dywedodd Liz Saville Roberts:

“Mae yna bryder amlwg. Pwy bynnag sy'n ennill, rydym bellach yn wynebu Prif Weinidog sydd a fydd yn barod i weld y drychineb o adael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb.

“Mae’n ymddangos mai annibyniaeth i Gymru yw ein hunig ffordd allan.

“Ar adeg pan fyddwn yn wynebu'r argyfwng gwleidyddol mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd, mae'r Blaid Lafur mor ddryslyd ynghylch eu safbwynt ar Brexit mai dim ond nhw eu hunain maen nhw’n llwyddo ei wrthwynebu.

“Nawr rydym yn wynebu Prif Weinidog Torïaidd sy'n benderfynol o gyflawni polisi Brexit niweidiol er mwyn cadw eu plaid eu hunain mewn un darn. Nid yw San Steffan yn gweithio i Gymru.

“Yn wir, ni fu erioed hysbyseb gwell ar gyfer annibyniaeth i Gymru na Boris Johnson a Jeremy Hunt.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.