Darpar-arweinwyr y Toriaid heb fod yn gyfeillion i Gymru

43408549800_228bea19d9_k.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi dweud nad yw’r ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr “yn gyfeillion o gwbl i Gymru” cyn cyfarfod hystings yng Nghaerdydd.

Dywedodd Ms Saville Roberts fod y ddau ddyn yn ceisio arwain plaid sydd â “hanes o danseilio buddiannau Cymreig”. Wrth siarad cyn hystings am arweinyddiaeth y Torïaid ym mhrifddinas Cymru, tynnodd sylw at benderfyniadau diweddar i ganslo Morlyn Llanw Bae Abertawe a thrydaneiddio rhannau o reilffyrdd Cymru, ac at safbwynt hanesyddol gwrth-ddatganoli eu plaid.

Cefnogodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS ac arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Paul Davies AC, Boris Johnson yn ddiweddar. Mae hyn ar waethaf parodrwydd Mr Johnson i gyflwyno Brexit ‘heb gytundeb’, a ddangoswyd gan ddadansoddiadau annibynnol fyddai’n gwneud difrod economaidd anhraethol i Gymru.

Dywedodd Liz Saville Roberts AS:

“Dyw Boris Johnson a Jeremy Hunt ddim yn gyfeillion i Gymru o gwbl. Yr wythnos hon yn unig, dywedodd Mr Johnson mai Senedd Seisnig yw San Steffan, ac y mae fel petai wedi anghofio am fodolaeth yr iaith Gymraeg.

“Mae’r ffaith fod Ysgrifennydd Cymru a’r arweinydd Torïaidd yn y Cynulliad wedi cefnogi Mr Johnson yn ddim ond cadarnhad eu bod eisiau cadw eu swyddi, yn fwy na chadw swyddi eu hetholwyr fyddai’n cael eu colli os gwireddir agwedd Mr Johnson at Brexit.

“Rhyw ôl-nodyn ar y gorau yw Cymru, ac yn fwy na thebyg, poendod, i Mr Johnson a Mr Hunt. Allwn ni ddim ymddiried ynddyn nhw i amddiffyn na hyrwyddo ein budd cenedlaethol.

“Yn y gorffennol, ceisiodd y Torïaid ddifetha datganoli. Yn y presennol, maent wedi canslo buddsoddiadau, o’r morlyn llanw i drydaneiddio rheilffyrdd. A chyda’r ddau ddyn sy’n anelu am y brif swydd wedi ymrwymo i Brexit hynod niweidiol, mae’n edrych fel y bydd y Torïaid yn parhau â’u traddodiad o danseilio buddiannau Cymru ymhell i’r dyfodol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.