Plaid yn rhybuddio am wasgfa gan y Torïaid ar gyflogau

34403335235_c6e5b0709d_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod gwasgfa ar gyflogau ar y gorwel petai’r Torïaid yn parhau i lywodraethu heb wrthblaid effeithiol.

Dywedodd ymgeisydd y blaid yn y Rhondda, Branwen Cennard, fod angen “llais rheswm” yn San Steffan i  ddal y llywodraeth Dorïaidd i gyfrif, wrth i holl sylw’r Blaid Lafur fod ar raniadau mewnol ac arweinyddiaeth wan.

Daw’r rhybudd wrth i Lywodraethwr Banc Lloegr, Mark Carney, ddweud y bydd chwyddiant yn fwy na chyflogau am y tro cyntaf ers 2013, a phroffwydo y bydd cyflogau £1,000 yn is na’r hyn a ragwelwyd cyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd. Rhagwelodd Carney hefyd y bydd cyflogau £320 yn is nac a ragwelwyd dri mis yn unig yn ôl.

Mae ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn y Rhondda, Branwen Cennard, wedi rhybuddio na all Cymru fforddio pum mlynedd arall o lywodraeth Dorïaidd ddilyffethair gyda gwrthblaid wan a rhanedig,  ac anogodd bleidleiswyr i ethol tîm cryf o ASau Plaid Cymru er mwyn rhoi llais rheswm yn San Steffan ac amddiffyn Cymru rhag y Torïaid.

Meddai Branwen Cennard:

“Mae’r Toriaid wedi cael rhwydd hynt i bortreadu eu hunain fel rhai economaidd fedrus oherwydd methiant llwyr yr wrthblaid Lafur i’w dal i gyfrif am eu methiant.

“Ar waethaf y ‘cynllun economaidd tymor-hir’ honedig a addawyd i ddileu’r diffyg erbyn 2015 a defnydd dethol o ystadegau i ddarlunio’r saith mlynedd diwethaf fel llwyddiant, y gwir yw nad yw’r Wladwriaeth Brydeinig hyd yn oed yn y deg uchaf o’r economïau sy’n tyfu gyflymaf yn yr Undeb Ewropeaidd, heb sôn am weddill y byd. Maen nhw’n dweud wrthym yn awr y byddwn oll £1000 yn waeth ein byd na’r disgwyl eleni ac na fydd gennym ddigon o arian i dalu am gostau byw uwch.

“Mewn gwirionedd, y DG yw’r unig un ymysg economiau uwch sy’n gweld gostyngiad mewn cyflogau ar waethaf y ffaith fod yr economi’n tyfu. Mae’n hollol amlwg i bobl gyffredin ar strydoedd Cymru nad yw unrhyw dwf economaidd yn Llundain yn mynd i bocedi pobl gyffredin.

“Unig ddiddordeb y llywodraeth Dorïaidd hon yw helpu eu cyfeillion yn Ninas Llundain. Nid cyd-ddigwyddiad o gwbl yw bod y diwydiant dur wedi ei anwybyddu gan San Steffan er enghraifft, er mwyn cadw cysylltiadau da gyda’r Tsineaid. Mae’r Toriaid yn ysu am i’r Tsineaid fuddsoddi yn Ninas Llundain ac yn amlwg, maent yn barod i aberthu bywoliaethau pobl gyffredin i sicrhau hyn.

“Allwn ni ddim fforddio gadael i’r Toriaid gael pum mlynedd arall heb wrthblaid gref. Mae’r Blaid Lafur  wedi ein gadael. Maent yn rhy wan a rhanedig i sefyll yn erbyn y Toriaid ac amddiffyn Cymru. Dim ond Plaid Cymru all sefyll i fyny i’r Toriaid, bod yn llais rheswm yn San Steffan a bod yn wrthblaid unedig – yr hyn y mae ar ein cenedl ei angen gymaint.’

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.