Arweinydd Albanaidd yn cyfaddef y byddai polisïau’r Torïaid yn arwain at doriadau i wasanaethau Cymru

Plaid_Toriadau.png

Mae arweinydd y Torïaid yn yr Alban wedi awgrymu y byddai polisi'r Ceidwadwyr Cymreig yn arwain at dorri gwasanaethau cyhoeddus yma yng Nghymru.

Yn siarad ar BBC Reporting Scotland neithiwr, dywedodd arweinwyr y Torïaid yn yr Alban y byddai’r polisi i dorri trethi yn arwain at “doriadau cyfatebol i’w gwasanaethau cyhoeddus”.

Gan ymateb i’r newyddion, dywedodd llefarydd gwasanaethau cyhoeddus Plaid Cymru Simon Thomas:

“Mae pobl ledled Cymru eisoes wedi teimlo poen y toriadau i’n gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi cael eu gorfodi ar ein cymunedau gan lywodraeth Brydeinig y Torïaid. Mae’r sylwadau hyn gan arweinydd y Torïaid yn yr Alban yn gyfaddefiad y byddai Torïaid Cymru’n mynd a’r toriadau hyn ymhellach.

“Mae cyllideb ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru eisoes wedi cael ei dorri i’r asgwrn gan y Ceidwadwyr yn San Steffan.

“Dim ond ym Mhlaid Cymru yr allwch chi ymddiried i sicrhau’r newid y mae Cymru ei angen. Mae’n maniffesto, sydd wedi ei gostio’n llawn a’i wirio’n annibynnol, yn cynnwys cynlluniau i wella mynediad at feddyginiaeth a lleihau amseroedd aros yn ein hysbytai, cefnogi busnesau bach, creu swyddi a gwella safonau yn ein hysgolion.

“Mae’r Torïaid yn cyfaddef fan hyn fod pobl Cymru yn gwbl gywir i beidio ymddiried ynddynt.”

Nodiadau

BBC Reporting Scotland 27.4.16

Jackie Bird: Why then are the conservatives in Wales campaigning on tax cuts?

Ruth Davidson: They’re saying that’s something they can sort – what I’m saying – and perhaps they want commensurate cuts to their public services – but what I’m saying is that we can work towards tax cuts in future, but that if you want to keep the level of investment in our NHS and in our schools then those tax cuts have to be earned.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.