Mae'n amser i ni wahodd y 'Tour' i Gymru

29577592951_5bc6f95d4a_b.jpg

Yn dilyn buddugoliaeth anhygoel Geraint Thomas dros y Sul fel y Cymro cyntaf i ennill y Tour de France, mae Plaid Cymru wedi dweud y gallai Cymru wneud cais i gael cymal o’r gystadleuaeth yng Nghymru.

Meddai Dai Lloyd AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol dros ddiwylliant a thwristiaeth,

“Gwnaeth Geraint Thomas Gymru’n eithriadol o falch dros y penwythnos pan ddaeth ef y Cymro cyntaf i ennill y Tour de France.

Dangosodd lwyddiant Geraint Thomas i’r byd fod Cymru yn llawn o dalent arbennig. Wrth chwifio baner Cymru wedi ei fuddugoliaeth, rhoddodd Geraint Cymru ar lwyfan y byd gan sicrhau fod y fuddugoliaeth yn fuddugoliaeth i Gymru hefyd.

Mae Plaid Cymru am ddod â'r achlysuron chwaraeon rhyngwladol gorau i Gymru gan gyd-weithio gyda chymdeithasau chwaraeon ledled y byd i ddod o hyd i gyfleoedd eraill i Gymru weithredu fel gwestwyr. Yn ein maniffesto ar gyfer etholiadau diwethaf y Cynulliad, amlinellwyd ein hymrwymiad i gynnig i ddod â’r Tour de France i Gymru. Pa amser well i wneud hyn nag ar ôl buddugoliaeth hanesyddol Geraint?

Rhaid inni edrych at hyrwyddo ein athletwyr rhyngwladol fel rôl fodelau ar gyfer pobl ifanc gyda’r nod o annog a chynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon er mwyn sicrhau ein bod yn meithrin y genhedlaeth nesaf o arwyr chwaraeon ifanc yng Nghymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.