Mae Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud y byddai ei blaid yn creu Academi Genedlaethol ar gyfer sector twristiaeth Cymru yn ei rhanbarth arfordirol gorllewinol ‘Arfor’ sydd newydd ei greu, pe bai’n cael ei hethol i ffurfio’r llywodraeth nesaf ym mis Mai.

Byddai’r Academi Genedlaethol, sy’n cynnwys gwesty a chanolfan gynadledda ar y safle, yn darparu dysgu ‘ymarferol’ i fyfyrwyr ym maes arlwyo a lletygarwch o brentisiaethau i gyrsiau lefel gradd.

Dywed Mr Price, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, mai pwrpas 'Arfor' - rhanbarth a fydd yn ymestyn o Ynys Môn yr holl ffordd i lawr yr arfordir gorllewinol i Sir Benfro - yw annog preswylwyr, yn enwedig pobl ifanc, i weld y rhanbarth fel endid sy'n darparu ystod eang o gyfleoedd gyrfa blaengar.

Bydd datblygu sgiliau a syniadau ar gyfer y sector twristiaeth yn yr Academi Genedlaethol yn Arfor yn caniatáu mwy o reolaeth ar y sector twristiaeth gan y gymuned leol. Dywedodd Mr Price y bydd hyn yn cyfrannu at y “symud i ffwrdd o dwristiaeth echdynnol” a thuag at sector sy'n “fuddiol i ymwelwyr a thrigolion.”

Dywedodd Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru ac Ymgeisydd ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr,

“Mae diwylliant Cymru yn fyw ac yn ffynnu, ond mewn cymhariaeth mae ein diwydiant twristiaeth wedi cael ei adael i wywo.

“Bydd ein Academi Genedlaethol ar gyfer twristiaeth yn darparu profiad ymarferol i fyfyrwyr ac - yn hollbwysig - bydd yn sicrhau bod pobl ifanc yn gweld y gall eu rhanbarth ddarparu ystod eang o gyfleoedd gyrfa blaengar.

“Trwy feithrin y doreth o dalent yn ein rhanbarth arfordirol gorllewinol, bydd hyn yn galluogi creu swyddi yn lleol ac yn cryfhau perchnogaeth leol ar y sector twristiaeth.

“Am gyfnod rhy hir, mae diddordeb allanol wedi manteisio ar Gymru - y math o dwristiaeth echdynnol sy'n defnyddio Cymru fel adnodd. Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn annog mentrau twristiaeth sy'n sicrhau'r budd mwyaf i gymunedau lleol.

“Mae ein diwylliant yn gyfoethog, yn amrywiol ac yn esblygu, a dylai ein diwydiant twristiaeth adlewyrchu hynny.”