Cyllid Ewropeaidd yn ffordd o wella rhwydwaith trafnidiaeth Gymreig

Isadeiledd.png

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth, wedi galw am ddefnyddio cyllid yr Undeb Ewropeaidd i gryfhau a gwella rhwydwaith trafnidiaeth Cymru, er gwaethaf ymdrechion Llywodraeth y DG i adael Cymru oddi ar y map Ewropeaidd.

Dywedodd Plaid Cymru y dylid defnyddio cyllid yr Undeb Ewropeaidd i wella'r A44 yng ngogledd Cymru a gwelliannau trydaneiddio'r rheilffordd ar Brif Lein Gogledd Cymru a ledled de Cymru, ond fod Llywodraeth y DG wedi atal hyn.

Roedd Cymru wedi ei chynnwys fel rhan o lwybr craidd rhaglen drafnidiaeth y DG ond cafodd ei hisraddio yn dilyn ymyrraeth gan Lywodraeth y DG.

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth:

"Dylid defnyddio cyllid Ewropeaidd ar gyfer isadeiledd i wella'r A55 yng ngogledd Cymru a chostau trydaneiddio rheilffyrdd ar gyfer Prif Lein Gogledd Cymru a'r holl ffordd o Aberdaugleddau i Lundain.

"Mae'r Rhwydwaith Traws-Ewropeaidd - Trafnidiaeth (TEN-T) yn brosiect isadeiledd yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi ei ddylunio i wella cysylltiadau trafnidiaeth rhyngwladol, gyda naw llwybr craidd ledled y cyfandir fel rhan o raglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop.

"Serch hyn, er bod drafftiau cynnar yn cynnwys gogledd Cymru fel rhan o'r Coridor Craidd o Ddulyn i Frwsel, dadleuodd Lywodraeth y DG y dylai'r coridor fynd via Lerpwl, yn hytrach na gogledd Cymru.

"Roedd yr Undeb Ewropeaidd wedi bod yn barod i gefnogi gwelliannau isadeiledd sylweddol yng Nghymru ond gwrthodwyd y cynllun gan Lywodraeth y DG yn Llundain sy'n gwario dros £50bn ar welliannau rheilffyrdd yn Lloegr.

"Unwaith eto, dengys hyn na allwn ymddiried yn San Steffan gyda buddiannau Cymru, tra bod yr UE ar ein hochr ni.

"Dylai Cymru bleidleisio i Aros yn yr Undeb Ewropeaidd gan wneud yr achos dros wella trafnidiaeth ym mhob rhan o'n gwlad."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.