Trafodaeth Brexit yn 'ddibwynt' oni fydd y Prif Weinidog yn cefnogi aelodaeth barhaol o’r farchnad sengl

Hywel.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Hywel Williams AS heddiw wedi rhybuddio y bydd y trafodaethau a gynhelir rhwng Llywodraethau Cymru a’r DG yn ‘ddibwynt’ oni fydd y Prif Weinidog yn gadarnhach ei safbwynt ar aelodaeth o’r farchnad sengl a’r undeb tollau.

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Plaid Lafur y DG dro pedol ar bolisi, gan honni eu bod yn cefnogi parhau’n aelod o’r farchnad sengl. Fodd bynnag, am gyfnod trosiannol yn unig y byddai hyn, sy’n golygu y byddai ansicrwydd yn parhau i fusnesau a chyflogwyr.

Daw sylwadau Hywel Williams AS wrth i’r Prif Weinidog gyfarfod Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, a dirprwy Prif Weinidog Prydain, Damian Green, yng Nghaerdydd heddiw.

Sylwodd fod cyfres y Blaid Lafur o wrthddywediadau yn gadael economi Cymru yn fregus a miloedd o weithwyr yn ansicr ynghylch eu dyfodol.

Dywedodd Hywel Williams:

"Fydd y cyfarfod hwyr hwn rhwng y Prif Weinidog a chynrychiolwyr Llywodraeth y DG yn gwneud fawr ddim i dawelu meddyliau busnesau Cymru a’u gweithwyr.

"Mae sicrwydd yn allweddol os ydym am sicrhau economi gref a chadarn i Gymru wrth i ni baratoi i adael yr UE. Yn sicr, chaiff hyn mo’i warantu oni fydd y Prif Weinidog yn ymrwymo i aelodaeth barhaol o’r farchnad sengl a’r undeb tollau – dim llai.

"Os bydd Prif Weinidog Cymru yn gwneud dim ond dilyn y cyfaddawd blêr a gyhoeddwyd gan lefarydd Llafur ar Brexit Keir Starmer yr wythnos ddiwethaf, bydd y trafodaethau rhwng llywodraethau Cymru a’r DG yn ddibwynt.

"Beth yw’r pwynt i’r Prif Weinidog Llafur fynychu’r cyfarfodydd hyn oni fydd ef a’i blaid yn dangos gwir ymrwymiad i amddiffyn swyddi a busnesau Cymru?

"Bu Plaid Cymru yn glir a chyson eu barn fod yn rhaid i Gymru aros yn aelod parhaol o’r farchnad sengl Ewropeaidd a’r undeb tollau. Mae tua 200,000 o swyddi Cymreig yn gysylltiedig â’r farchnad honno, ac nid yw’n dderbyniol i weithwyr wynebu ansicrwydd ynghylch eu dyfodol.

"Dyw polisi trosiannol fel yr un a gyhoeddwyd gan Lafur yr wythnos ddiwethaf ddim yn werth ei gael. Rhaid i’r Prif Weinidog gefnogi aelodaeth barhaol o’r farchnad sengl neu fod mewn perygl o roi siec wag i’r Torïaid am Brexit caled."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.