Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

 

Plaid ar draws y Byd

Dim ots os ydych yn byw yn Ewrop neu yn yr Antartig, os ydych gyda’r Blaid mae eich cefnogaeth yn hanfodol i’n hymgyrch! 

Os ydych wedi eich cofrestru i bleidleisio yng Nghymru neu beidio, fe all eich cefnogaeth wneud gwahaniaeth pwysig i’r hyn sy'n digwydd i Gymru. Cofrestrwch eich e bost  er mwyn cael gwybodaeth am bolisïau a safbwyntiau’r Blaid, a chael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru.  Ymunwch gyda ni ! 

Helpwch ni!

Mae modd i chi yn awr helpu’r Blaid o unrhyw le yn y byd trwy ymweld â’n canolfan weithredu. Gallwch ledaenu’r gair i’ch ffrindiau a’ch teulu, a siarad am weledigaeth uchelgeisiol y Blaid o symud Cymru ymlaen. Beth am argraffu Poster y Blaid ac anfon llun atom o lle’r ydych chi yn y byd?