Diwrnod Coffa Traws

trans2011.png

Datganiad Leanne Wood ar Ddydd Coffa Traws

Rwy’n falch o sefyll i gofio pawb a gollwyd i gasineb, ac i ail-ymrwymo ein hunain i frwydro dros fyd sy’n rhydd o drawsffobia.

Mae Dydd Coffa Traws yn bwysicach nac erioed. O’n cwmpas ym mhob man, gallwn weld twf anoddefgarwch, casineb a’r dde eithafol.

Wrth i Arlywydd yr Unol Daleithiau geisio gwneud i ffwrdd â phob gwarchodaeth i bobl draws, ffasgydd sydd wedi ymrwymo i erlid pobl LGBT gymryd awenau grym ym Mrasil, ac i gyfryngau’r DG godi bwganod am ddiwygio cydnabyddiaeth rhywedd, nid dyma’r amser i fod yn hunanfodlon.

Rydym yma i gofio’r sawl a gollwyd, a’r bywydau llaw, rhydd a chyflawn na chawsant erioed fyw.

Ond rydym yma hefyd i fynnu gwell dyfodol, i’r bobl ifanc gafodd eu bwlio yn yr ysgol am beidio â chydymffurfio i stereoteipiau rhywedd, y bobl draws fu’n disgwyl am flynyddoedd i gael mynediad at ofal iechyd digonol a phawb fu’n byw gan ofni troseddau casineb a thrais.

Rhaid i ni gofio’r meirw, a brwydro dros y byw.

Gweledigaeth Plaid Cymru yw un o Gymru lle mae pawb yn cael ei barchu, heb gamwahaniaethu na cham-drin. Rwyf eisiau i bawb sy’n rhannu’r weledigaeth honno i fod yn rhan o adeiladu cenedl well a mwy cyfartal, gyda’n gilydd.

Felly rwy’n annog pawb sy’n cefnogi cydraddoldeb i bobl draws i ddefnyddio’r cyfle hwn i godi llais a dangos eu cefnogaeth yn glir.

Rwy’n falch o sefyll mewn undod gyda chi heno, ac fe wnaf hynny yn wastad.

Dros Gymru, a dros fyd, lle mae pawb yn rhydd i fyw heb gasineb.

 

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.