Hyd at £400 o arbedion dan ddiwygiadau treth cyngor Plaid Cymru

Council_Tax_1_CYM.png

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros y Trysorlys a Chyllid Adam Price heddiw wedi gosod allan gynlluniau ei blaid i ddiwygio treth cyngor.

Dywedodd Adam Price y bydd Plaid Cymru yn diwygio system “hynod annheg” y dreth cyngor, fydd yn arbed hyd at £400 y flwyddyn i’r sawl sydd ar y bandiau isaf.

Gwnaeth Adam Price y cyhoeddiad mewn anerchiad allweddol yn Ysgol Rheolaeth Caerdydd lle gosododd allan hefyd gynlluniau ei blaid i gyflwyno diwydiant newydd mewn llywodraeth.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros y Trysorlys a Chyllid Adam Price:

“Mae gennym y grym i ddiwygio’r dreth fwyaf atchweliadol yn yr ynysoedd hyn, gwaddol o gyfnod Thatcher, y dreth cyngor hynod annheg sydd yn codi pedair gwaith cymaint fel cyfran o gyfoeth ar y tlotaf ag ar y cyfoethocaf. Nid dyna’r ffordd Gymreig, ac fe gymerwn ni gamau i unioni’r anghyfiawnder hwnnw.

Bydd bron i filiwn o aelwydydd yng Nghymru yn gweld gostyngiad yn eu treth cyngor, sef 75% o’r aelwydydd. O’r rhain, bydd treth cyngor 200,000 aelwyd yn cael ei haneru, gan arbed £400 y tŷ, tra bydd 600,000 arall yn gweld arbedion o rhwng £160 a £260. Mae ein cynigion ni am ail-ddosbarthu arian mewn modd radical – ond mae’n bwysig hefyd eu bod yn gytbwys, yn fesuredig a chymesur.”

Dyma ei gasgliad:

“Dyma’r ddeinameg newydd. Synthesis newydd rhwng gwerthoedd democrataidd cymdeithasol yr hen a menter, arloesedd a chreadigrwydd cenhedlaeth newydd. Cenedl o ddeallusrwydd ar y cyd, y gallwn oll gyfrannu ati a lle byddwn oll yn elwa. Ni fydd llywodraeth newydd ynddi’i hun yn golygu Cymru newydd. Ni fydd Gweinidog Cyllid neu Brif Weinidog newydd yn golygu Cymru newydd. Mae Cymru newydd yn golygu llywodraethu o’r newydd. Dyna yw her newid.”


Mae copi o araith Adam Price lle gwnaethpwyd y cyhoeddiad hwn ar gael yma: http://www.deryn.co.uk/news/adam-price-keynote-a-new-dynamic-rising-to-the-challenge-of-change/

Mae mwy o wybodaeth am sut bydd y polisi hwn yn gweithio ar gael yn y blog hwn gan ein Pennaeth Polisi: https://www.partyof.wales/the-slate/2016/03/23/an-explanation-of-plaid-cymrus-plans-to-reform-council-tax-by-head-of-policy-ian-johnson/

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.