Byddai adnewyddu Trident yn peryglu diogelwch, medd Plaid

trident.jpg

Bydd Plaid Cymru heddiw yn cyhuddo ASau sydd o blaid Trident o ymddwyn yn anghyfrifol a peryglu diogelwch y DG wrth ddewis gwario biliynau ar ‘symbol o statws’ ar draul delio â’r bygythiadau diogelwch modern y mae Prydain yn eu hwynebu.

Bydd y blaid yn galw ar ASau i wrthod adnewyddu Trident ac i ddefnyddio’r arian er mwyn cryfhau diogelwch seibr a sicrhau bod gan luoedd confensiynol yr offer sydd ei angen.

Bydd AS Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts yn tanlinellu prinder cefnogaeth i gyn-filwyr sydd yn aml yn dioddef o anhywlder straen ôl-drawmateg a digartrefedd ac hefyd yn galw am Adolygiad Strategol ar Amddiffyn a Diogelwch er mwyn ystyried y newid sydd wedi digwydd i fygythiadau diogelwch i’r DG ers y Rhyfel Oer.

Wrth sylwebu, mi ddwedodd AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts:

“Mae’n anghredadwy bod y llywodraeth yn ystyried gwario hyd at £200 biliwn ar symbol o statws yn flaenoriaeth tra bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu hesgeuluso yn enw ‘llymder’.

“Mae’r Senedd yn cael ei ofyn i gario ymlaen â gwario ar bolisïau amddiffyn sydd yn seiliedig ar fygythiad diogelwch y Rhyfel Oer. Hyd yn oed ers yr Adolygiad Strategol ar Amddiffyn wyth mis yn ôl, mae ein perthynas ag Ewrop wedi newid, mae rôl y DG wedi newid, ac mae hyd yn oed ein Prif Weinidog wedi newid. Mae bygythiadau diogelwch heddiw yn wahanol iawn i’r rhai a oedd yn ein hwynebu yn ystod y Rhyfel Oer, ac eto rydym yn cael ein gofyn i bleidleisio ar barhad polisïau’r cyfnod hwnnw, er mwyn i’r Torïaid fedru chwarae gemau gwleidyddol â’r Blaid Lafur.

“Bydd adnewyddu Trident yn golygu gwario o leiaf traean o’r gyllideb ar amddiffyn, gan arall-gyfeirio adnoddau sydd yn barod yn brin, i ffwrdd o feysydd sydd angen buddsoddiad yn arw, fel diogelwch seibr, lluoedd confensiynol a gwrth-derfysgiaeth.

“Ddoe, adroddodd papurau newydd cenedlaethol bod y Fyddin am ddefnyddio milwyr nad sydd wedi gorffen eu hyfforddiant ar rengoedd blaen. Mae ein lluoedd arfog confensiynol yn wan ac yn ddiffygiol o ran offer ac, fel y nodwyd yn Adorddiad Chilcot, mae’r diffygion hyn peryglu ein milwyr pan maent yn cael eu hanfon i ardaloedd lle mae gwrthdaro. Gall lluoedd confensiynol, pan maent yn dilyn cyfreithiau rhyngwladol, gyflawni heddwch a sefydlogrwydd; ni all Trident.

“Mae honni bod llongau tanfor niwclear yn berthnasol i beryglon diogelwch y 21ain granrif fel anfon dyn ar geffyl gyda chleddyf i ymosod ar gwn peiriannol. Yn union fel y gwnaethpwyd 100 mlynedd yn ôl, mae Prydain yn gwrthod gadael ei statws filitaraidd i fynd, gan anwybyddu realiti newid.

“Mae diogelwch y wladwriaeth yn ddibynnol ar ddiogelwch y gymuned fyd-eang, nid ar dechnoleg hen ffasiwn,a bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn ei adnewyddu.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.