Ni fydd rhaid i gleifion groesi'r ffin am driniaeth arbennig dan gynlluniau Plaid Cymru

ElinJones20152.jpg

Mae cynlluniau uchelgeisiol i ddychwelyd gwasanaethau NHS arbenigol o Loegr wedi eu datgelu gan Blaid Cymru heddiw.

Ar hyn o bryd mae rhai gwasanaethau newydd-anedig arbenigol ar gyfer cleifion Cymreig yn y gogledd yn cael eu darparu o Arrowe Park yng Nghilgwri a pheth gofal canser yn cael ei ddarparu o Lerpwl.

Amcanion eraill Plaid Cymru yw i sefydlu canolfan breswyl ar gyfer anhwylderau bwyta a chlinig hunaniaeth rhyw yng Nghymru ar gyfer pobl traws-ryw - cyfleusterau sydd ar hyn o bryd ond ar gael yn Lloegr.

Dywedodd Elin Jones AC, Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru:

"Nid yw hi'n iawn fod miloedd o bobl yng Nghymru yn gorfod dibynu ar wasanaethau a ddarperir yn Lloegr.

"Mae hyn yn ychwanegu'n sylweddol at gostau teithio i gleifion ac hefyd i ymwelwyr sy'n wynebu teithiau hir dros y ffin. Rhaid i ni ddarparu'r gwasanaethau hyn iddynt yn lleol.

"Ar yr un pryd mae rhai gwasanaethau sydd ddim ar gael yng Nghymru yn gofyn am ymweliadau rheolaidd a chostus i gleifion.
"Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio tuag at ddatblygu gwasanaethau arbenigol yng Nghymru fel y gallant eu dychwelyd o Loegr.

"Gyda 20,000 o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis canser pob blwyddyn, mae angen dybryd i dorri amseroedd aros a gwella gofal i gleifion. Dyna pam y byddai Plaid Cymru'n agor tair canolfan ddiagnosteg i gyflymu'r broses o roi diagnosis i bobl sy'n amau fod canser arnynt.

"Mae ffigyrau hefyd yn dangos fod y nifer o bobl sydd angen gofal ysbyty i drin anhwylderau bwyta wedi cynyddu 75% yng Nghymru rhwng 2002 a 2012. Mae fy nghyd-weithwraig Bethan Jenkins AC wedi gwneud gwaith pwysig fel Cadeirydd Grwp Traws-bleidiol y Cynulliad ar Anhwylderau Bwyta, a byddem yn ceisio adeiladu ar y gwaith hwn mewn llywodraeth drwy agor canolfan arbenigol yng Nghymru.

"Mae hi'n gwbl anheg fod pobl sydd eisoes yn profi gofid yn sgil iechyd gwael yn cael eu gorfodi i ddioddef y straen ychwanegol o deithio pellteroedd maith am driniaeth a gofal.

"Os y cawn ein hethol fis Mai, byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gwneud yn iawn am hyn."

Nodiadau

- 20,000 o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis canser pob blwyddyn: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43850

Cynnydd o 75% yn y nifer o bobl angen triniaeth ysbyty ar gyfer anhwylderau bwyta rhwng 2002 a 2012 yng Nghymru
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-28131523

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.