Buddugoliaeth i’r Blaid wrth i Lywodraeth Lafur Cymru wrthdroi eu penderfyniad i gynyddu ffioedd dysgu

Llyr_Meme_Cymraeg.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, Llyr Gruffydd AC, heddiw wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i wneud tro pedol ar godi ffioedd dysgu, gan alw hyn yn fuddugoliaeth i ymgyrch Plaid Cymru yn erbyn y cynnydd.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC mai Plaid Cymru oedd yr unig blaid fu’n unedig ac yn gyson yn ei gwrthwynebiad i orfodi myfyrwyr i dalu mwy am eu haddysg.

Ychwanegodd fod y ffaith fod yr arian wedi bod yn drwy’r amser i ddarparu’r cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn dangos mai penderfyniad gwleidyddol, nid rheidrwydd, oedd y tu ôl i’r ffaith fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi cyflwyno cynnydd.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC o Blaid Cymru:

"Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad gan yr Ysgrifennydd Addysg sydd yn fuddugoliaeth sylweddol i Blaid Cymru ac eraill fu’n ymgyrchu yn erbyn y codiad mewn ffioedd dysgu.

"Ni fu’r unig blaid fu’n unedig a chyson yn ein gwrthwynebiad i orfodi myfyrwyr i dalu mwy am eu haddysg uwch.

"Er bod hyn yn gam cadarnhaol, y gwir yw na ddylai Llywodraeth Lafur Cymru erioed fod hyd yn oed wedi ystyried cynnydd, sy’n gwneud eu polisi mor llym ag un y Torïaid yn San Steffan.

"Mae Plaid Cymru yn falch o weld cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i gefnogi ein prifysgolion - rhywbeth y buom yn galw amdano ers tro byd.

"Fodd bynnag, mae’r ffaith fod yr arian wedi ei ganfod yn dangos mai penderfyniad gwleidyddol, nid rheidrwydd, oedd y tu ôl i gynnydd Llywodraeth Lafur Cymru mewn ffioedd dysgu.

"Mae hyn yn codi cwestiwn ynghylch eu hymrwymiad i roi’r fargen orau bosib i’n pobl ifanc wrth iddynt gychwyn ar eu haddysg uwch i baratoi am fyd gwaith.

"Bydd Plaid Cymru yn parhau i gyflwyno’r achos dros symud tuag at fodel lle nad yw myfyrwyr yn talu ffioedd dysgu o gwbl, fel y llwyddwyd i wneud yn yr Alban."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.