Leanne yn ymateb i benderfyniad Donald Trump i dynnu allan o gytundeb newid hinsawdd Paris

33593445363_b9d9e7b61e_o.jpg

Mae Leanne wedi galw penderfyniad Donald Trump i dynnu allan o gytundeb newid hinsawdd Paris yn "hynod anghyfrifol".

“Newid hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf sy’n wynebu ein planed. Mae arnom ddyletswydd a chyfrifoldeb i amddiffyn ein hamgylchedd i’r oesoedd a ddêl. Mae newid hinsawdd yn fygythiad byd-eang y mae’n rhaid mynd i’r afael ag ef fel un bobl unedig ledled y byd. Mae penderfyniad Donald Trump i beidio â chwarae ei ran yn hynod anghyfrifol ac yn fater i’w resynu ato yn ddirfawr.

“Mae’r Unol Daleithiau wedi ymuno a grŵp o ddim ond dwy wlad arall – Syria a Nicaragua – sydd wedi gwrthod llofnodi Cytundeb Paris. Trwy wrthod gofyn i’w wlad chwarae ei rhan, mae Donald Trump yn esgeuluso dyfodol nid yn unig ei wlad ei hun ond gweddill y byd hefyd. Mae’n anfon neges i genhedloedd yr ynysoedd sydd eisoes yn gweld ac yn teimlo effeithiau newid hinsawdd nad oes ots gan yr Unol Daleithiau am bobl y tu allan i’r Unol Daleithiau.


“Bydd y gymuned ryngwladol yn parhau i gydweithio er budd ein holl ddinasyddion, eu plant a’n cymdogion ym mhedwar ban byd. Rwy’n galw ar ddiwydiannau America a phobl America i barhau i chwarae eu rhan, fel y gwn y mae llawer yn dymuno gwneud, ar waethaf y ffaith fod eu harweinydd yn gwadu newid hinsawdd. Rwy’n ymrwymo’n llawn, ar ran Plaid Cymru, y byddwn yn parhau i roi dyfodol ein planed a’i dinasyddion ar frig ein rhestr flaenoriaethau, a gweithio gyda’r gymuned ryngwladol i amddiffyn ein dyfodol ni oll.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.