'Rydym yn sefyll ochr yn ochr â’n brodyr a’n chwiorydd Mwslemaidd' - Leanne Wood

LeanneSteel.jpg

Yn siarad o flaen y brotest yn erbyn y ffaith bod Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump wedi gwahardd pobl o saith gwlad Fwslemaidd rhag teithio i'r wladweiaeth, dywedodd Leanne Wood:

"Ar ran Plaid Cymru, hoffwn fynegi ein cefnogaeth i’r gwrthdystiad heno.

"Mae digwyddiadau yn yr Unol Daleithiau yn effeithio arnom i gyd, yn enwedig mewn cyfnod pan fo Prif Weinidog y DG yn ceisio creu perthynas gyda’r wlad honno.

"Mae’n rhaid i unrhyw berthynas rhwng y ddwy wladwriaeth gynnwys y gallu i fod yn feirniadol a chodi llais pan nad yw safonau parch a hawliau dynol yn cael eu cyrraedd.

"Gwlad yw Cymru sydd â phoblogaeth fechan ond werthfawr o ddinasyddion Mwslemaidd.

"Mae’r gwaharddiad arfaethedig, wedi’i dargedu at Fwslemiaid sy’n teithio i’r Unol Daleithiau, yn islamoffobaidd. Rydym yn sefyll ochr yn ochr â’n brodyr a’n chwiorydd Mwslemaidd tra bod eu crefydd dan fygythiad.

"Mae’r ymosodiadau hyn yn digwydd ar yr un pryd ag y mae’r syniad o arteithio yn cael ei normaleiddio.

"Gadewch i ni oll wrthod y camwahaniaethu hwn. Gadewch i ni oll fod yn barod i anfon neges ein bod yn rhoi gwerth ar holl ddinasyddion Cymru, waeth beth fo’u crefydd neu eu cefndir, a’n bod oll yn sefyll ynghyd i warchod ac amddiffyn ein gilydd.

"Gadewch i ni oll aros yn bositif a chodi ein calonnau o weld yr arddangosfa o undod a achoswyd gan y gwrthdystiad hwn.

"Gadewch i ni oll fod yn barod i ddod ynghyd a chodi ein lleisiau er mwyn dangos fod Cymru yn genedl unedig ac yn gymdeithas gyfartal.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.