Leanne Wood yn ymateb i fuddugoliaeth etholiad arlywyddiaeth Trump

LW1.jpg

 

Wrth ymateb i fuddugoliaeth Donald Trump yn yr etholiad arlywyddol, dywedodd Leanne Wood:

 

“Yn dilyn buddugoliaeth Mr Trump, nawr yw’r amser i bwyllo a rhoi’r gorau i’r rhethreg a glywsom yn ystod yr etholiad hwn. Os yw Trump am ddelio â gweddill y byd, rhaid iddi ymgilio oddi wrth y sylwadau erchyll a glywsom trwy gydol yr ymgyrch.

 

“Mae tuedd bendant yn awr yn nemocratiaethau’r Gorllewin o rethreg gwrth-sefydliadol gael ei ddefnyddio ar gam gan y cyfoethog a’r grymus fel llwybr at bŵer.

“Mae llawer o bobl wedi eu gadael ar ôl neu eu dieithrio gan yr economi a chan wleidyddiaeth. Yn yr Unol Daleithiau ac yng Nghymru, rhai o’r ardaloedd a bleidleisiodd gryfaf dros Trump neu dros Brexit yw’r rhai hynny sydd â leiaf o gyfleoedd.

“Y demtasiwn yn awr yw i bleidiau chwith-canol, sosialaidd neu flaengar anwybyddu’r bobl hyn. Ond rhaid i ni beidio â gwneud hyn.

“Nid yw ein gwerthoedd o wrth-hiliaeth a gwrth-rywiaeth yn faterion i’w trafod, ond rhaid i ni er hynny estyn allan at y bobl sydd yn awr yn cael eu denu at bleidiau neu achosion poblyddol adain-dde , oherwydd ar bynciau fel anghydraddoldeb cyfoeth, mae achos clir i’w ateb.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.