Trystan Lewis

TrystanLewis.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Aberconwy

Hoffwch dudalen Facebook Trystan Lewis Dilynwch Trystan Lewis ar Twitter

Maged Trystan Lewis yn Neganwy a mynychodd Ysgolion Morfa Rhianedd a’r Creuddyn, yna ymlaen i Brifysgol Cymru, Aberystwyth ac yna Prifysgol Lerpwl gan dderbyn gradd mewn Cymraeg a Hanes Cymru a Baglor a Meistr mewn cerddoriaeth o Lerpwl. Mae’n adnabyddus fel cerddor a dyn busnes, gan mai ef yw perchennog Siop Lewis yn Llandudno.

Gwasanaethodd Trystan ei ardal fel organydd mewn sawl capel ac Eglwys yn ogystal â bod yn athro llais, gan feithrin a chymell doniau’r ifanc. Yn ogystal â hyn, cododd filoedd o bunnau i elusennau o bob math trwy ei waith fel cerddor, ac eleni mae’n rhoi’r gorau i arwain Côr Meibion Maelgwn, ar ôl pymtheg mlynedd wrth y llyw.

Mae’n ŵr priod ac yn dad balch i Leusa, Rhyddid a Brython, tri sydd yn barod yn cymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth! Mae Trystan wedi ymwneud â gwleidyddiaeth ers cyfnod Coleg Aberystwyth, gyda Phlaid Cymru Ifanc, ac yna yn ymgyrch Gareth Jones pan enillodd sedd tros Blaid Cymru i’r Cynulliad yn 1999.

Ei ddymuniad yw cipio sedd Aberconwy yn ôl i Blaid Cymru yn 2016 er mwyn helpu Plaid Cymru i allu ffurfio llywodraeth nesaf Cymru.

Helpwch ymgyrch Trystan

Nôl i'r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.