Rhybudd gan Blaid Cymru – “Dyw gadael yr UE ddim yn golygu cael gwared ar TTIP”

TTIP_EU_(Jill)_CYM_(small).png

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio na fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu rhoi diwedd ar y cytundeb masnach-rydd, TTIP, sydd yn cael ei hyrwyddo gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol.

Ar hyn o bryd mae’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad TrawsIwerydd (TTIP) arfaethedig yn cael ei drafod rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r UDA a’r gred eang yw y gallai gynnwys cymalau fyddai’n golygu llysoedd cyfrinachol, y cyfle i gwmniau aml-ryngwladol herio’r ddeddfwriaeth ar hawliau gweithwyr, hawliau ieithyddol a rhwystro newid hinsawdd ac i breifateiddio’r Gwasanaeth Iechyd.

Fodd bynnag, gan fod hwn yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol, does dim cyswllt rhwng refferendwm yr Undeb Ewropeaidd a’r gallu i rwystro cytundeb TTIP.

Dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

“Mae Plaid Cymru yn gyson wedi gwrthwynebu argymhellion y credir eu bod yn rhan o TTIP i danseilio tryloywder ein system gyfiawnder a’n democratiaeth – ond nid yw TTIP ei hun yn chwarae unrhyw rhan yn y drafodaeth ynglŷn â’r refferendwm ar yr UE.

“Ar hyn o bryd, mae TTIP yn cael ei drafod rhwng yr UDA a’r UE ond mae’n cael e gefnogi gan lywodraeth asgell dde yn y Deyrnas Gyfunol sydd yn awyddus i leihau’r hyn mae’n ei alw’n fiwrocratiaeth, ond fyddwn ni’n ei ystyried i fod yn faterion iechyd a diogelwch fel hylendid bwyd a gwasanaeth iechyd cyhoeddus.

“Os yw’r DG yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd TTIP nid yn unig yno o hyd ond bydd un o’i gefnogwyr mwyaf yno hefyd. Yn wir bydd TTIP bron yn anochel o dan Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan.

“Cred Plaid Cymru mewn Ewrop wahanol a mwy thryloyw, sydd yn canolbwyntio ar faterion cymdeithasol fel gwell tâl i weithwyr, dod â chytundebau oriau sero i ben a Chyflog Byw gwirioneddol, ond gallwn gyflawni hyn yn unig os byddwn yn aros o fewn yr UE.

“Dymuna Plaid Cymru weld Cymru’n parhau i fod yn aelod o’r UE a thaw dyna’r lle gorau i ni allu ymladd yn erbyn cytundebau anheg fel TTIP.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.