Trowch San Steffan yn amgueddfa, Jonathan Edwards

44499356734_abf6ec47f7_k.jpg

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi galw am droi Palas San Steffan yn amgueddfa ac am godi Senedd addas i’r 21ain ganrif y tu allan i swigen Llundain.

Galwodd Mr Edwards am y newid cyn Ail Ddarlleniad y Mesur Adfer ac Adnewyddu a fyddai, o’i basio, yn bwrw ymlaen at gam nesaf ail-ddatblygu’r Palas, a allai gostio dros £5biliwn.

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr fod y Senedd “eisoes yn llawn o ddeinosoriaid, felly pam nad ei droi yn amgueddfa?”.

Pleidleisiodd ASau ac Arglwyddi yn gynnar yn 2018 am i’r Senedd gael ei “symud yn llwyr dros dro”.

Mae’r Mesur fydd yn cael ei drafod heddiw yn cynnig creu ‘corff noddi’ o ASau, arglwyddi ac arbenigwyr allanol a fyddai’n gweithredu fel cleient ar ran y Senedd i gorff cyflwyno reoli’r prosiect.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Mae gwario biliynau ar adnewyddu Palas San Steffan, pan fo’n seilwaith hynafol, y GIG ac ysgolion yn crefu am fuddsoddiad nid yn unig yn afresymol ond yn sarhad.  

“Mae’r  Senedd eisoes yn llawn o ddeinosoriaid, felly pam nad ei droi yn amgueddfa? Gallwn wedyn godi senedd addas at yr 21ain ganrif y tu allan i swigen Llundain.

“Mae ailwampio’r adeilad hwn yn debyg o gostio’n agos at yr hyn mae GIG Cymru yn dderbyn mewn blwyddyn gron. Mae’n ymgorfforiad perffaith o wallgofrwydd a ffug-hiraeth y Wladwriaeth Brydeinig.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.