Datganiad Plaid Cymru ar sefyllfa ffin DG-Iwerddon

Wrth iddynt geisio datrys y broblem o ffin yn Iwerddon, mae llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi creu argyfwng ehangach sydd â goblygiadau uniongyrchol i Gymru.

Gallai cyhoeddiad heddiw symud y ffin galed i arfordir Cymru. Gallai hyn achosi canlyniadau trychinebus i borthladdoedd Cymru fel Caergybi, fyddai’n wynebu anfantais anferth o’i gymharu â’i gystadleuwyr. Mae budd cenedlaethol Cymru yn cael ei anwybyddu gan lywodraeth y DG unwaith yn rhagor.

Y datrysiad er mwyn osgoi ffiniau caled o fewn yr ynysoedd hyn yw i’r DG aros yn yr Undeb Dollau, fel mae Plaid Cymru wedi bod yn ei arddel.

Ond fel mae Leanne Wood wedi dweud, mae’n rhaid ymestyn unrhyw fargeinion arbennig sy’n cael eu cynnig i rannau eraill i’r DG i eraill, gan gynnwys Cymru, fel ein bod yn gallu dewis y dyfodol gorau posib i’n cenedl. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i frwydro dros hyn, yn yr un modd ag y mae arweinwyr yr Alban a Llundain yn ei wneud.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.