Plaid Cymru yn Cynnig Cefnogaeth i Bobl Wedi eu Effeithio gan Newid i Gredyd Cynhwysol

UCFfon.png

Mae Plaid Cymru wedi cynnig cenfogaeth i bobl sydd wedi eu heffeithio gan newidiadau diweddar i reolau ynghylch hawlio Credyd Cynhwysol drwy ddarparu gwasanaethau ffôn am ddim ar gyfer ffonio’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Daw hyn yn sgil y darganfyddiad fod y DWP yn codi 55c y funud ar bobl i ffonio’r llinell gymorth, gan olygu fod pobl sydd eisoes yn wynebu caledi ariannol gyda bil y byddwn nhw’n cael trafferth i’w dalu.

Mae Plaid Cymru yn galw am i’r ffioedd gael eu sgrapio cyn gynted â phosib, ond yn y cyfamser yn cymryd camau defnyddiol i helpu pobl sydd wedi eu heffeithio.

Dywedodd Arweinydd Seneddol Plaid Cymru Liz Saville Roberts AS:

'Mae'n syfrdanol fod y rhai sy'n ceisio hawlio Credyd Cynhwysol yn gorfod talu am y fraint o siarad â rhywun am eu cais.

‘Er gwaethaf y rhwystrau sydd eisoes yn wynebu nifer o hawlwyr, megis dyledion, digartrefedd a dadfeddiannu, mae codi tâl ar bobl sydd heb arian i drafod eu cais yn gwbl hurt.

'Rwy'n gobeithio y byddant yn cael gwared a’r tâl anhygoel hwn cyn gynted ag y bo modd.

'Yn y cyfamser, mae croeso i etholwyr sy'n dymuno ffonio'r DWP i drafod eu cais Credyd Cynhwysol ddod i'n swyddfeydd a defnyddio'r ffôn yn rhad ac am ddim.'

Gall pobl sydd eisiau defnyddio swyddfeydd Plaid Cymru alw mewn i’w swyddfa leol. Mae’r cyfeiriadau i’w cael ar-lein neu gallwch eu cael drwy e-bostio post@plaid.cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.