Change your Plaid Cymru email preferences

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Gallwch ddewis clywed yn llai aml

gan Blaid Cymru yn ganolog.

 

Dewiswch o'r rhestr i newid dewisiadau:

> iaith ebost

> gwirfoddoli

> clywed gan Adrannau Plaid Cymru

 

PWYSIG: wrth ddewis "Unsubscribe from all..." ni fyddwch yn derbyn negeseuon pwysig am eich aelodaeth, ee etholiadau mewnol.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

You can choose to hear less

often from Plaid Cymru centrally.

 

Choose from this list to change choices regarding:

> email language

> volunteering

> hear from Plaid Cymru Sections

 

IMPORTANT: by choosing "Unsubscribe from all..." you won't receive important information regarding your membership, eg internal elections.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---