Cyllideb anghynaliadwy yn mynd i daro Llywodraeth Leol

Rhun-ap-Iorwerth-129-1024x683_(002).jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynegi siom yng Nghyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 gan ei nodi fel cyfle coll i liniaru'r pwysau sydd ar Lywodraeth Leol.

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Y Gyllideb Derfynol 2019-20.

Dywedodd gweinidog cabinet cysgodol Plaid Cymru dros economi a chyllid Rhun ap Iorwerth AC fod y gyllideb yn siomedig ac nad yw'r setliad presennol ar gyfer Llywodraeth Leol yn gynaliadwy.

Meddai gweinidog cabinet cysgodol Plaid Cymru ar gyfer economi a chyllid Rhun ap Iorwerth AC,

“Mae’n siomedig iawn fod y Llywodraeth ddim wedi cymryd y cyfle i edrych eto am ffordd i roi setliad tecach i Lywodraeth Lleol yn y Gyllideb hon.

“Mi wnes i ysgrifennu’r wythnos yma at y Gweinidogion Cyllid a Llywodraeth Leol newydd, yn gofyn iddyn nhw chwilio am fodd o leihau’r baich er cyn ddyfned y toriadau sydd wedi’u pasio ymlaen i Lywodraeth Cymru oherwydd polisiau llymder Llywodraeth Prydain.

“Dydi sefyllfa gyllidol Llywodraeth Leol ddim yn gynaliadwy ac roedd cyfle yn y Gyllideb hon i dynnu’r pwysau oddi arnyn nhw.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.