Angen uwchgynhadledd economaidd frys yn sgil colli swyddi Ford

BeFunky-collage_(2).jpg

Wrth ymateb i'r adroddiadau y bydd safle Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael gwared ar 400 o swyddi, meddai gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr economi, Rhun ap Iorwerth AC,

“Mae colli 400 o swyddi ar safle Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn erchyll - nid yn unig i’r gweithwyr sy’n dioddef yr effaith uniongyrchol o’r penderfyniad ond ar gyfer economi ehangach Cymru hefyd. Mae hyn yn golygu bod y safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn colli rhan fwyaf o’i gweithlu. Rhaid i ni nawr gael addewid gan Ford a Llywodraeth Cymru bod y gweithwyr hyn yn cael eu cefnogi a bod eu hawliau wedi’u diogelu.

"Dylai Llywodraeth Cymru dan Lafur fod eisoes fod mewn cyswllt a Ford, gan roi pwysau arnynt parthed y penderfyniad hwn, a fydd yn debygol o arwain at ganlyniadau ofnadwy i filoedd o deuluoedd sy'n dibynnu ar Ford ar gyfer cyflogaeth. Dylid trefnu uwchgynhadledd economaidd frys, o'r math a sefydlwyd ar adeg yr argyfwng economaidd degawd yn ôl.

"Rwyf eisoes wedi bod mewn cysylltiad â rheolwyr Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ofyn am gyfarfod i drafod dyfodol y safle a pha gyfleoedd newydd y gellir eu dilyn yn y dyfodol.

Ychwanegodd AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru Bethan Sayed,

"Codwyd cwestiynau am y safle ers peth amser, ac rwyf wedi cyfarfod â chynrychiolwyr Undebau i drafod hyn ac o ran datblygu cynhyrchion newydd yno yn y dyfodol.

"Rhaid inni sicrhau bod gweithwyr y safle yn cael eu cefnogi, a bod eu hawliau wedi'u diogelu. Byddaf yn gwneud popeth allaf i gefnogi pobl sy'n gweithio yno, ac yr wyf yn annog pobl i gysylltu os ydyn nhw eisiau fy nghefnogaeth.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.