Angen bwrw ymlaen ar frys i recriwtio meddygon

21883191066_e5d36576b1_z.jpg

Plaid Cymru yn rhybuddio am yr angen dybryd i weithredu eu cynllun am fil o feddygon

Heb ymdrech bendant i gynyddu nifer y meddygon sy’n gweithio yng Nghymru gallai’r GIG wynebu eu gaeaf anoddaf eto, rhybuddiodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth.

Dros y tair blynedd diwethaf, disgynnodd nifer y meddygon teulu yng Nghymru o ryw 30. Yn y cyfamser, soniodd 97% o bob practis meddyg teulu fod cynnydd wedi bod yn y galw am apwyntiadau.

Galwodd Rhun ap Iorwerth ar i’r llywodraeth weithredu ar unwaith i roi cychwyn ar gynllun Plaid Cymru i hyfforddi a recriwtio mil o feddygon yn ychwanegol i’r GIG, neu fe allai’r gwasanaeth wynebu’r gaeaf mwyaf anodd hyd yma.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth:

“Mae’r galw am wasanaethau iechyd yn cynyddu tra bod nifer ein meddygon teulu yn gostwng. Oni fydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar unwaith i gynyddu nifer y meddygon, gallai’r GIG wynebu eu gaeaf mwyaf anodd hyd yma.

“Bob gaeaf, mae’r galw am wasanaethau yn codi, ond eleni dyma ni’n nesau at gyfnod oeraf y flwyddyn gyda llai o feddygon teulu na thros y tair blynedd diwethaf. Mae angen i Lywodraeth Cymru ddod o hyd i gynllun ar fyrder.

“Dywed Llywodraeth Cymru wrthym fod ganddynt fwy o feddygon nac erioed o’r blaen yn gweithio yn y GIG, ond fe wyddom mai yn rhan amser y mae llawer o’r rhain yn gweithio. Mae nifer y meddygon teulu yn benodol wedi disgyn, ac y mae gwadu hyn yn gwneud tro gwael â holl weithlu’r GIG sy’n cael ei wthio i’r eithaf i gwrdd â galwadau ar weddill y gwasanaeth oherwydd prinder meddygon teulu.

“Byddai gweithredu ar unwaith i gychwyn rhoi ar waith gynllun Plaid Cymru i hyfforddi a recriwtio mil o feddygon yn ychwanegol i’r GIG yn cynyddu nifer y meddygon sy’n gweithio yn y gwasanaeth yn gyflym ac yn gynaliadwy. Rydym eisiau gweld mwy o lefydd yn ysgolion meddygol Cymru, ac yr ydym am roi cymhellion i feddygon weithio mewn ardaloedd lle mae’n anodd recriwtio fel bod gwasanaethau ym mhob rhan o Gymru yn cael eu cryfhau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.