Codi pryderon am ddyfodol gwasanaeth fasgwlaidd gwych Ysbyty Gwynedd yn San Steffan

Hywel yn canmol gwasanaeth sy'n achub bywydau sydd dan fygythiad canoli gan Lafur

Heddiw, lleisiodd Hywel Williams bryderon am ddyfodol y gwasanaeth fasgwlaidd brys ac i gleifion yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r sgil-effaith ar israddio gwasanaeth yn yr ysbyty, yn ystod Cwestiynau'r Prif Weinidog.

Bu pryderon am ddyfodol yr uned fasgwlaidd enwog yn Ysbyty Gwynedd byth ers i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gymeradwyo cynlluniau am theatr driniaethau newydd gwerth £2.76 miliwn yn Ysbyty Glan Clwyd, wrth i'r bwrdd iechyd symud i ganoli gwasanaethu fasgwlaidd ar draws y gogledd.

Meddai Hywel Williams, AS:

"Mae Ysbyty Gwynedd yn f'etholaeth yn darparu gwasanaethu fasgwlaidd hanfodol i'r gymuned leol, gydag enw da ledled y byd am ganlyniadau rhagorol.

“A yw'r Prif Weinidog yn rhannu fy mhryder, oherwydd methiannau Llywodraeth Caerdydd ar iechyd, fod cleifion yn gorfod teithio ymhellach, hyd yn oed i Loegr, i gael thriniaethau o safon?”

Ychwanegodd Hywel Williams, AS:

“Mae'r tîm fasgwlaidd ym Mangor wedi hen sefydlu ac yn cael ei gydnabod fel y gorau yng Nghymru am waith ar friwiau a thriniaethau cleifion dialysis yr arennau, a hwy yw'r gorau yn y byd o ran atal colli coesau, sy'n arbennig o berthnasol i bobl â diabetes.

“Byddai unrhyw ymgais i symud gwasanaethau o Ysbyty Gwynedd yn peryglu yn ddiangen fywydau'r sawl sy'n byw mewn cymunedau mwy pellennig .

“Mae hyd yn oed y Gymdeithas Fasgwlaidd (yr ymgynghorwyr a argymhellodd ganoli gwasanaethau) wedi cydnabod y gall fod ar ardaloedd gwledig megis gogledd Cymru angen agwedd wahanol oherwydd y rheidrwydd i gleifion deithio ymhellach.

“Rhaid i ni gadw statws Ysbyty Gwynedd a gwrthwynebu unrhyw ymgais i symud ein gwasanaethau craidd tua'r dwyrain."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.