Leanne Wood yn pwyso am amddiffyn llawdriniaeth fasgwlaidd “gorau’r byd” yn Ysbyty Gwynedd

LW1.jpg

Plaid Cymru yn gwrthwynebu canoli llawdriniaeth allweddol

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog ynghylch cynigion ei lywodraeth i symud llawdriniaeth fasgwlaidd o Ysbyty Gwynedd. Dywedodd Leanne Wood fod y gwasanaeth yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei gydnabod fel un o’r goreuon yn y byd, a rhybuddiodd am sgil-effeithiau symud y gwasanaeth o Ysbyty Gwynedd a gorfodi cleifion i deithio i Ysbyty Glan Clwyd am driniaeth.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Rwy’n siomedig fod y Prif Weinidog wedi gwrthod gwarantu dyfodol y gwasanaeth hwn. Mae gan Ysbyty Gwynedd eisoes wasanaeth fasgwlaidd sydd yn un o’r goreuon yn y byd, ac eto, mae’n edrych fel petae’r Prif Weinidog yn barod i ganiatau chwalu’r gwasanaeth hwn.

“Mae gweithwyr clinigol wedi codi pryderon difrifol gyda mi ynghylch diogelwch gosod modelau trefol o ofal iechyd, megis y model canolfan ac adeiniau, ar ardaloedd gwledig, ac eto mae’r llywodraeth hon yn ceisio gosod patrwm unffurf i bawb ar Gymru gyfan.

“Os bydd Ysbyty Gwynedd yn colli’r gwasanaeth hwn, bydd yn effeithio ar eu gallu i recriwtio a chadw amrywiaeth o staff, eu gallu i gyflwyno gwasanaethau eraill sy’n gysylltiedig, ac yn waeth byth byddai’n tanseilio’r ysgol feddygol newydd ym Mangor y gweithiodd Plaid Cymru mor galed i’w sicrhau. Bydd hefyd yn golygu y bydd yn rhaid i bobl o Ynys Môn, Pen Llŷn a mannau eraill orfod teithio yn rhyw bell am lawdriniaethau hanfodol.

“Mae hyn yn anghyfrifol ar ran y llywodraeth Lafur.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.