Cyfres o wrthddywediadau Brexit y Prif Weinidog yn parhau

Steffan_Lewis_AM.jpg

Mae Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allan, heddiw wedi beirniadu Prif Weinidog Cymru am ei "gyfres o wrthddywediadau Brexit" yn dilyn tro pedol ar ei safbwynt ar a ddylai Cymru gael yr hawl i weithredu feto ar delerau terfynol unrhyw gytundeb Brexit i'r DG.

Mewn araith ddiweddar, dywedodd y Prif Weinidog y dylai telerau unrhyw gytundeb dderbyn sel bendith pedair senedd Prydain, gan ychwanegu na all ddychmygu Cymru'n rhoi cytundeb oni bai fod y DG yn sicrhau mynediad i'r farchnad sengl.

Heddiw, serch hyn, mae'r Prif Weinidog wedi dweud wrth y BBC nad yw'n galw am feto Cymreig ar Brexit. Daw hyn llai nag wythnos wedi iddo amlinellu tri safbwynt gwahanol ar fynediad i'r farchnad sengl mewn deuddydd.

Dywedodd Steffan Lewis AC Plaid Cymru:

"Mae ymateb y Prif Weinidog a'i Lywodraeth Llafur i Brexit wedi datgelu pa mor ddi-glem ydynt pan ddaw'n fater o amlinellu gweledigaeth glir i'n gwlad.

"Yr wythnos diwethaf, llwyddodd y Prif Weinidog i amlinellu tri safbwynt gwahanol ar fynediad i'r farchnad sengl mewn dim ond deuddydd. Heddiw, ymddengys ei fod wedi gwneud tro pedol ar a ddylai Cymru gael feto Cymreig ar Brexit.

"Mae Plaid Cymru wedi mynnu y dylai ein Cynulliad Cenedlaethol gael y grym i rwystro unrhyw gytundeb Brexit fydd yn cynnig setliad gwael i Gymru. I'r gwrthwyneb, mae'r Prif Weinidog Llafur i weld yn barod i adael ffawd Cymru yn nwylo Theresa May a Gweinidogion Ceidwadol yn Llundain.

"Tra bod cyfres o wrthddywediadau'r Prif Weinidog ar Brexit yn parhau a safbwynt Llywodraeth Cymru'n newid yn ddyddiol, mae cymunedau a busnesau yng Nghymru yn wynebu ansicrwydd cynyddol.

"Dyma gyfnod tyngedfennol i'n cenedl. Ni allwn fforddio cael llywodraeth digyfeiriad heb y cymhwysedd a'r hygrededd angenrheidiol i sicrhau fod buddiannau cenedlaethol Cymru'n cael eu gwarchod yn nhrafodaethau Brexit."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.