Vicky Moller

21897375372_8678403ab4_z.jpg

Trydydd ymgeisydd Plaid Cymru ar restr ranbarthol y Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cymru fu ‘nghartref ers 53 o flynyddoedd. Mae fy mhlant, fy wyrion a’m gor-wyrion yn byw gerllaw i mi.

O ffermio mynydd traddodiadol yng ngogledd Cymru i fod ar fân-ddaliad yn y gorllewin gyda John Seymour, fe ddysgais sut i fyw yn dda o fewn yr hyn sydd gan natur i’w gynnig. Roeddwn i’n un o sylfaenwyr Canolfan Eco Gorllewin Cymru ym 1980.

Ym 1993 cefais fy sbarduno i wleidydda trwy frwydr gynllunio i achub cartref a godwyd gan deulu ifanc lleol. Fe grëwyd hanes gan ein llwyddiant, ac arweiniodd hyn at bolisïau Cymreig i alluogi pobl i fyw ar y tir.

Ers hynny, rwyf wedi gweithio dros economi bywiog a chynaliadwy, fel rhywun sy’n cyfrannu i bapurau Cymreig, fel arweinydd prosiect ac ymgynghorydd, aelod o baneli cyllido a byrddau elusennau, trefnydd digwyddiadau, ac aelod gweithredol o Blaid Cymru.

Rwyf wedi bod ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y Blaid, yr wyf yn aelod o dîm polisi, yn trefnu siaradwyr yn y Gynhadledd Genedlaethol, ac fe sefydlais grŵp Gwyrddion dros y Blaid gyda llawer o aelodau ar facebook.

Mae’r rhagolygon ar gyfer y byd yn peri dychryn. Mae arnom angen arweiniad ymrwymedig fel erioed o’r blaen. Mae gan Gymru Blaid Cymru i helpu’r genedl fechan hon i fod yn batrwm ac yn hwylusydd dyfodol cadarnhaol i’r cyfanfyd.

Helpwch ymgyrch Vicky

Nôl i'r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.