Plaid am bleidleisio yn erbyn y cytundeb ac yn pwyso am ymestyn erthygl 50 i roi llais terfynol i’r bobl ar brexit.

Deal120319.jpg

Llanast o gytundeb y Prif Weinidog yn brawf pellach fod San Steffan wedi torri y tu hwnt i unrhyw obaith o wella.

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Liz Saville Roberts wedi cadarnhau y bydd y blaid yn pleidleisio heno yn erbyn Cytundeb Ymadael y Prif Weinidog, gan ddweud na allai’r blaid ystyried pleidleisio dros unrhyw beth sy’n dwyn ymaith hawliau pobl Cymru i fyw, gweithio ac astudio yng ngwledydd eraill yr UE ac sy’n cymryd Cymru allan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau. Cadarnhaodd Liz Saville Roberts hefyd y bydd y blaid yn pwyso am estyniad i Erthygl 50 er mwyn rhoi digon o amser i Bleidlais y Bobl.  

Bydd Liz Saville Roberts yn siarad yn Nhŷ’r Cyffredin cyn pleidlais allweddol heno ar gytundeb yr honnodd y Prif Weinidog sydd wedi ei ‘ail-drafod’. Fe ddywed Liz Saville Roberts mai ymestyn Erthygl 50 i hwyluso Pleidlais y Bobl yw’r unig ffordd i roi terfyn ar gyfyng gyngor Brexit.  

Fe ddywed Liz Saville Roberts AS,

‘Rydym ddau ddiwrnod ar bymtheg yn unig i ffwrdd o ymyl dibyn dim cytundeb, canlyniad fyddai’n anrheithio economi Cymru. Ac eto, mae Llywodraeth Prydain yn parhau i hapchwarae â bywoliaethau pobl yng Nghymru.’

‘Wnaeth neb yng Nghymru bleidleisio dros brinder bwyd a meddyginiaethau, wnaeth neb bleidleisio i ddinistrio amaethyddiaeth Cymru, a wnaeth neb bleidleisio i’w gwneud eu hunain yn dlotach. Dyw hyn yn ddim mwy na gêm ddidrugaredd o roulette Rwsaidd gan y Llywodraeth fyrbwyll hon.’

‘Tra bod busnesau a gweithwyr yn bryderus am eu dyfodol, mae ASau ar ddwy ochr y Tŷ hwn o ddifrif yn ystyried rhyddhau trychineb Brexit dim cytundeb ar eu hetholwyr.’  

‘Er mor niweidiol fyddai cytundeb y Prif Weinidog i Gymru, gadael heb gytundeb yw’r senario waethaf un. Allwn ni ddim hyd yn oed ystyried hyn fel dewis. Yn wir, mae wedi ei wrthod eisoes yn llethol gan y Tŷ hwn yn ogystal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.’

‘Ond bydd y Cytundeb Ymadael hwn yr un mor drychinebus. Fydd Plaid Cymru fyth yn cefnogi Cytundeb Ymadael sy’n cymryd Cymru allan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau, yn niweidio busnesau a gweithwyr Cymru a’n sector amaethyddol.’

‘Beth mae ffermwyr, gweithwyr ffatri a theuluoedd yng Nghymru angen yw eglurder. Safbwynt Plaid Cymru yw mai’r ffordd orau o gael eglurder yw ymestyn Erthygl 50.’ 

‘Rhaid ymestyn Erthygl 50 tan ddiwedd y cyfnod trosiannol, gan wneud i ffwrdd â’r angen am y Cytundeb Ymadael twyllodrus hwn a’r ‘backstop’ Prydeinig mwy dadleuol fyth.

‘Byddai estyniad o 21 mis yn cadw’r DG yn yr UE tan ddiwedd fframwaith aml-ariannol yr UE, yn rhoi amser i’r llywodraeth hon gytuno’n iawn ar y berthynas derfynol gyda’r UE, ac – yn hollbwysig – amser i roi hyn i’r bobl trwy refferendwm.’

‘Os byth y bu ar bobl Cymru angen prawf fod San Steffan wedi torri y tu hwnt i unrhyw wella, dyma fo.’

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.