Gallwch helpu ein gweithrediad Get Out The Vote trwy roi gwybod i ni eich bod wedi pleidleisio.

P'un a ydych eisoes wedi pleidleisio trwy'r post neu wedi bwrw'ch pleidlais yn yr orsaf bleidleisio, cliciwch isod i ddweud wrthym eich bod wedi pleidleisio.

Os ydych chi wedi cymryd selfie tu allan i'r orsaf bleidleisio, beth am ei rannu yma hefyd?

116 endorsements

Ydych chi wedi pleidleisio?