Leanne: ‘Pleidleisiwch dros Blaid Cymru i adael yr UE yn llwyddiannus’

33593445363_b9d9e7b61e_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC, wedi dweud ei bod yn bryd i Gymru symud “y tu hwnt i’r refferendwm a gwneud y dewisiadau fydd yn ffurfio ein bywydau a bywydau cenedlaethau i ddod.”

Mewn erthygl bwysig yn y Sunday Times, dywed Ms Wood sut mai Plaid Cymru yw’r unig blaid fydd yn sicrhau dull llwyddiannus i Gymru adael yr UE.

Wrth amlinellu’r dewis moel sy’n wynebu Cymru, mae arweinydd Plaid Cymru yn gwrthgyferbynnu bygythiad Brexit y Ceidwadwyr i Gymru gyda chynllun cadarnhaol Plaid Cymru i greu cymdeithas ac economi ffyniannus a llwyddiannus wedi gadael yr UE. Mae’r erthygl yn esbonio, gyda Llafur yn wan a rhanedig, na all gynrychioli Cymru, ac mai dim ond ethol ASau Plaid Cymru fydd yn peri i fuddiannau cenedlaethol Cymru gael sylw ar agenda San Steffan.

Yn ei chyfraniad, mae arweinydd plaid genedlaethol Cymru yn dadlau, oni fydd modd i ni symud ymlaen o’r refferendwm a phleidleisio dros fuddiannau cenedlaethol Cymru ar Fehefin 8fed, bydd Cymru yn ddiamddiffyn yn erbyn ymgais y Torïaid i werthu GIG Cymru a chaniatáu i fewnforion rhad danseilio ein sectorau dur a ffermio wrth iddynt geisio cytundebau masnach tramor peryglus.

Wrth ysgrifennu yn y Sunday Times, dywed arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Er lles ein dyfodol oll, rhaid i ni edrych y tu hwnt i’r refferendwm at y dewisiadau y mae’n rhaid i ni eu gwneud yn awr, y dewisiadau fydd yn ffurfio ein bywydau a bywydau’r cenedlaethau i ddod. Mae’n bryd symud ymlaen o refferendwm 2016 a chanolbwyntio ar sut beth fydd bargen dda i Gymru.

“Mae gan Gymru ddewis - naill ai cael ei sgubo a’i defnyddio fel erfyn bargeinio gan y Torïaid yn eu hymgais i hyrwyddo buddiannau cenedlaethol Lloegr, neu i’n pobl ddewis ffordd well, lle mae gan Gymru lais a lle mae’n gwrthod caniatáu i ni gael ein bwlio gan San Steffan.

“Tra bod gwleidyddion o bob lliw gwleidyddol arall yn treulio’r pedair wythnos nesaf yn ffraeo dros ddadleuon y gorffennol, symud ymlaen wnawn ni, ac edrych at y dyfodol er mwyn sicrhau bargen dda i Gymru. Byddwn yn ceisio dyfodol cadarnhaol i Gymru ar sail amddiffyn ein heconomi, ein cymunedau a hyd yn oed ein hunaniaeth. “Nawr yw’r amser i ni oll symud y tu hwnt i’r penderfyniad i adael yr UE, i ddangos ein bod yn credu yng Nghymru, i amddiffyn Cymru ac i bleidleisio dros Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.