Mae’r 'amser yn iawn' i bleidleisiau i bobl 16 oed - Leanne Wood

Ben_a_Leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi ailadrodd ymrwymiad ei phlaid i ostwng yr oedran pleidleisio i 16, gan ddadlau y byddai dwyn mwy o bobl ifanc i mewn i wleidyddiaeth yn "gwella ein democratiaeth."

Daw galwad Leanne Wood wrth i ASau baratoi i drafod Mesur Aelod Preifat ar y mater yn San Steffan lle bydd ei chydweithiwr Ben Lake AS yn bresennol i fynegi cefnogaeth y blaid.

Ychwanegodd arweinydd Plaid Cymru y dylai gostwng yr oedran pleidleisio ffurfio rhan o becyn ehangach o ddiwygio etholiadol gan gynnwys symud tuag at system o gynrychiolaeth gyfrannol.

Dywedodd Leanne Wood:

"Yn rhy aml, mae pobl ifanc yn teimlo fod gwleidyddiaeth yn rhywbeth sy’n digwydd o’u cwmpas hwy, yn hytrach na rhywbeth y gallant fod yn rhan ohono.

"Gan mai pobl ifanc fydd yn byw hwyaf gyda gwaddol y penderfyniadau a gymerir heddiw, dyw hi ond yn iawn iddynt gael mwy o lais dros eu dyfodol. Mae’n bwysig, hefyd, ein bod yn gwella darpariaeth addysg sifig yn ein hysgolion er mwyn gwneud yn siŵr fod pobl ifanc yn meddu ar yr arfogaeth i wneud penderfyniadau ar sail o wybodaeth.

"Mae Plaid Cymru wedi cefnogi’r ymgyrch i ostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru a gweddill y DG i 16 ers amser, fe ffordd o ddwyn mwy o bobl ifanc i mewn i’r broses ddemocrataidd.

"Mae pobl ifanc yn dod â phrofiadau a golygweddau unigryw, a byddai eu cyfraniadau a’u cyfranogiad cynyddol mewn gwleidyddiaeth yn sicr yn gwella ein democratiaeth.

"Yr wyf yn falch bod fy nghydweithiwr, Ben Lake - yr AS ieuengaf yng Nghymru a rhywun a hyrwyddodd rôl pobl ifanc yn ei ymgyrch etholiadol – yn gallu bod yn San Steffan heddiw i leisio cefnogaeth Plaid Cymru i’r newid pwysig hwn.

"Nid yw gostwng yr oedran pleidleisio ar ei ben ei hun yn ddigon, er hynny - rhaid i ni wneud llawer mwy i sicrhau bod ein sefydliadau a’n prosesau democrataidd yn decach, yn fwy tryloyw a chynhwysol. Dyna pam y bydd Plaid Cymru yn parhau i ymgyrchu dros ddiwygio etholiadol, ymaith oddi wrth ein system fethiannus bresennol tuag at gynrychiolaeth gyfrannol i greu senedd y mae ei ffurf yn adlewyrchu barn y cyhoedd yn well.

"Gyda diffyg ymddiriedaeth a difrawder yn falltod ar wleidyddiaeth, mae’r amser yn iawn i bob plaid uno y tu ôl i’r ymgyrch hon dros fwy o gynhwysiant a ffordd agored o ddewis y sawl sy’n cymryd y penderfyniadau sy’n effeithio ar ein bywydau beunyddiol, a’r modd y cymerir y penderfyniadau hynny."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.