Twyll, dichell a chafflo: Hywel Williams AS

37769103696_8ad1744376_k.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS, wedi ymateb i gynnig diweddaraf Llywodraeth San Steffan ar Brexit trwy ei alw yn fwy o “dwyll, dichell a chafflo gan Lywodraeth sydd wedi llwyr anobeithio.”

Y prynhawn yma (28 Mawrth), cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan y byddai Tŷ’r Cyffredin yn eistedd ar ddydd Gwener i drafod cynnig Brexit am eu Cytundeb Ymadael.

Fodd bynnag, ni fydd y cynnig yn cyfeirio at hanner arall Cytundeb y Prif Weinidog – y Datganiad Gwleidyddol. O’r herwydd, ni fydd yn cwrdd â’r gofynion cyfreithiol iddo gael ei ystyried yn ‘Bleidlais Ystyrlon’, sydd eu hangen i’r cytundeb basio.

Mae’r Cytundeb Ymadael yn ffurfio rhan gyfreithiol cytundeb y Llywodraeth ar Brexit ac y mae’n canolbwyntio ar delerau’r gadael, gan gynnwys y ‘Backstop’ Gogledd Iwerddon fel y’i gelwir. Mae’r Datganiad Gwleidyddol yn amlinellu’r berthynas arfaethedig yn y dyfodol rhwng yr UE a’r DG.  

Mae Plaid Cymru wedi cadarnhau y bydd ei ASau yn pleidleisio yn erbyn y cynnig yfory.

Yn ei ymateb, meddai Hywel Williams AS:

“Dyma fwy o dwyll, dichell a chafflo gan Lywodraeth sydd wedi llwyr anobeithio. Yfory, byddwn yn cael ein gorfodi i bleidleisio ar gynnig diystyr arall.

“Fydd gwahanu’r Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol yn datrys dim. Mewn gwirionedd, y cyfan mae gorfodi pleidlais ar delerau ein hymadael yn wneud yw gwneud ein hymadawiad arfaethedig o’r UE yn fwy ansicr fyth, heb ddim eglurder am ein perthynas yn y dyfodol – Brexit dall go-iawn.

“Mae San Steffan mewn  anhrefn ac yn methu dod i gasgliad call. Nid yw rhwygo Cymru allan o’r UE heb fandad iawn gan y bobl gyda refferendwm o’r newydd yn dderbyniol o gwbl.

“Allwn ni ddim gadael i’r gemau Seneddol hyn benderfynu dyfodol cymaint o bobl, a wnawn ni ddim.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.