Arweinydd Plaid yn pwyso ar Weinyddiaeth Brexit i warchod economi Cymru

2016_LW_3.JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi ysgrifennu at David Davis, yr Ysgrifennydd Gwladol newydd dros Brexit, a David Jones AS, y Gweinidog dros Ewrop, yn pwyso arnynt i gyflawni’r addewidion a wnaed y bobl Cymru gan yr ymgyrch i Adael yn ystod refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ei llythyr, mae Leanne Wood yn atgoffa’r gweinidogion fod Cymru wedi cael addewid o ddim colledion cyllidol yn achos Brexit, y byddai taliadau i’n sector amaethyddol yn parhau, ac y byddai’r Gwasanaeth iechyd yn derbyn £490m o gyllid yn fwy bob blwyddyn.

Ysgrifennodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Fel arweinydd Plaid Cymru, rwyf wedi dilyn eich datganiadau’n ofalus ers eich apwyntiadau’r wythnos diwethaf. Gwyddoch fod Cymru wedi pleidleisio o fwyafrif bychan i Adael yr UE. Gwnaed addewidion arwyddocaol gan yr ymgyrch i Adael er mwyn sicrhau’r bleidlais hon. Wrth gydnabod y canlyniad, mae Plaid Cymru eisiau sicrhau fod yr addewidion hynny’n cael eu cadw.

“Nawr fod y Prif Weinidog wedi apwyntio ymgyrchwyr “Brexit” i’w chabinet, eich cyfrifoldeb chi fydd i gyflawni’r addewid a wnaed i Gymru cyn y refferendwm.

“Hoffwn eich atgoffa o’r addewidion hynny:

· Y bydd gwerth holl gronfeydd strwythurol yr UE yn cael eu gwarantu, gan gynnwys rhaglenni sy’n cyllido ein Prifysgolion ac ymchwil.

· Y byddai holl daliadau uniongyrchol i’n sector amaethyddol yn parhau.

· Y bydd hyd at £490m ychwanegol y flwyddyn ar gael i Gymru wario ar wasanaethau cyhoeddus, ac y byddem yn dewis gwario hynny ar y Gwasanaeth Iechyd.

“Ni ddylid ystyried cronfeydd Ewropeaidd, neu arian gan y DG yn eu lle, fel datrysiad i broblemau economaidd dwfn Cymru, ond yn hytrach eu bod yn cynrychioli’r isafswm o ran yr hyn yr ydym ei angen yn nhermau polisi rhanbarthol a chefnogaeth amaethyddol. Wrth gwrs, bydd dadl llawer ehangach am rymuso Cymru i daclo ei phroblemau ei hun, a gwn fod hwn yn faes y mae Llywodraeth y DG yn awyddus i’w archwilio.

“Hyderaf y byddwch yn rhoi dwys ystyriaeth i’r materion hyn, ac edrychaf ymlaen at gydweithio gyda chi’n adeiladol ble fo hynny’n bosib.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.