Ysgrifennydd Gwladol yn gwrthod esbonio pam mae'n trin Cymru'n israddol


Yn ystod dadl y Tŷ Cyffredin ar Fil Cymru ddoe, heriodd ASau Plaid Cymru Hywel Williams a Jonathan Edwards yr Ysgrifennydd Gwladol, Alun Cairns AS, i gyhoeddi rhestr lawn o bwerau perthnasol i Gymru fydd ar gadw yn San Steffan a pham.

Gwyliwch Alun Cairns yn ymateb drwy wrthod yn llwyr ag egluro pam ei fod ef a Llywodraeth Dorïaidd San Steffan yn gwrthod ildio'r pwerau hollbwysig hyn maent eisoes wedi eu rhoi i'r Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.