‘Dylem aros yn yr UE er mwyn sicrhau fod y DG yn gallu atal y cytundeb masnach gyda chyfundrefn erchyll Bolsonaro’ – Delyth Jewell AC

_106115323_de27-4.jpg

Plaid Cymru yn dadlau bod angen aros yn yr UE er mwyn sicrhau bod ein gwerthoedd amgylcheddol a chymdeithasol yn cael eu hadlewyrchu ar y llwyfan rhyngwladol

Aros yn yr UE yw’r unig ffordd y gall y Deyrnas Gyfunol (DG) sicrhau feto dros y cytundeb masnach newydd rhwng yr UE a gwledydd de America, yn ôl Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gysylltiadau Rhyngwladol Delyth Jewel AC.

Mae’r cytundeb masnach wedi ei negodi rhwng yr UE a gwledydd Mercosur, sef Brasil, yr Ariannin, Uruguay a Pharaguay.

Mae Arlywydd Brasil Jair Bolsonaro yn arwain llywodraeth dde-eithafol sydd wrthi yn dinistrio fforestydd glaw yr Amazon a chadwedigaethau pobl frodorol.

Fe wnaeth pennaeth Comisiwn yr UE Jean-Claude Juncker gyhoeddi diwedd llwyddiannus y negodi ynghylch y cytundeb masnach ar yr 28fed o Fehefin, ond ni fydd yn dod i rym nes cael ei gadarnhau drwy bleidleisiau yn seneddau aelodau’r UE.

Roedd angen pleidlais gadarnhau ar gyfer y fargen fasnach ddiwethaf i gael ei negodi gan yr UE (CETA) ym mhob senedd, gan gynnwys San Steffan, wnaeth roi ei sêl bendith ar yr 26ain o Fehefin 2018, sy’n golygu bod yr un egwyddor bron yn sicr o gael ei ailadrodd ar gyfer y cytundeb UE-Mercosur.

Gan wneud apêl dirdynnol i achub yr Amazon, dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gysylltiadau Rhyngwladol Delyth Jewel AC:

“Allwn ni ddim sefyll yn stond tra mae’r Amazon yn cael ei dinistrio gan ddyn sy’n barod i dagu’r byd er mwyn bodloni ei ego.

“Does dim pwrpas ceisio rhesymu gyda Bolsonaro, mae popeth mae’n ei wneud a phopeth mae’n ei ddweud yn profi ei fod yn ddim ond teyrn disylwedd heb y gallu i feddwl yn rhesymegol.

“Mae angen i ni felly siarad ag ef yn yr unig iaith mae’n ei ddeall trwy fygwth canslo’r cytundeb masnach newydd sydd wedi eu gytuno rhwng yr UE a bloc Mersocur, sydd yn cynnwys Brasil.

“Petai’r Deyrnas Gyfunol yn penderfynu aros yn yr UE yna byddai gennym y gallu unfrydol i ganslo’r cytundeb masnach drwy wrthod ei gadarnhau.”

Ychwanegodd Ms Jewell:

“Byddai dinistr yr Amazon yn arwain at ddifodiant rhywogaethau, yn ergyd farwol yn erbyn ymdrechion i ffrwyno newid hinsawdd, yn amddifadu pobl frodorol o’u tir ac yn achosi staen parhaol ar gydwybod y ddynol ryw.

“Mae Bolsonaro yn barod i adael i ysgyfaint y byd losgi. Felly rwy’n galw ar pob plaid Ewropeaidd sy’n poeni am ddyfodol bywyd ar y blaned hon i ymuno â Phlaid Cymru drwy fygwth llosgi ein pontydd economaidd â’r anghenfil Bolsonaro, gan fynnu bod ein gwladwriaethau perthnasol yn defnyddio eu grym economaidd i atal Bolsonaro, cyn ei bod hi rhy hwyr.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.