Rydym yn rhoi buddiannau cenedlaethol Cymru yn gyntaf

Cyhoeddi cytundeb lle bydd pleidiau dros Aros yn rhoi un ymgeisydd Aros gerbron mewn nifer o etholaethau.

Dywedodd Plaid Cymru eu bod yn “rhoi buddiannau cenedlaethol Cymru yn gyntaf”, yn dilyn cyhoeddi cytundeb gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r Gwyrddion.

Bydd y cytundeb yn gweld y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Gwyrddion yn peidio â rhoi ymgeisydd gerbron mewn saith etholaeth yng Nghymru i ganiatáu i Blaid Cymru sefyll fel yr un ymgeisydd sydd o blaid Aros.

Ni fydd Plaid Cymru yn rhoi ymgeisydd gerbron mewn pedair etholaeth arall lle mae’r Democratiaid Rhyddfrydol neu’r Gwyrddion mewn gwell sefyllfa i ddwyn y bleidlais dros Aros at ei gilydd.

Yn dilyn etholiad Ewrop ym mis Mai lle dychwelwyd Plaid Cymru fel y blaid fwyaf oedd yn ffafrio Aros, ysgrifennodd arweinydd y blaid Adam Price AC at arweinyddion y pleidiau eraill, oed dyn ffafrio Aros i geisio cydweithredu.

Yn isetholiad Brycheiniog a Maesyfed ym mis Awst, gwnaeth Plaid Cymru benderfyniad ar sail egwyddor i beidio â rhoi ymgeisydd gerbron er mwyn caniatáu i’r bleidlais Aros ddod ynghyd i gefnogi Jane Dodds.

Bu’r penderfyniad hwnnw yn hollbwysig, gan i Ms Dodds ennill o fwyafrif oedd fwy neu lai yn cyfateb i bleidlais Plaid Cymru yn yr etholaeth yn 2015.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae’r cytundeb a gyhoeddwyd heddiw rhwng Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Gwyrddion yn cynrychioli’r math o wleidyddiaeth aeddfed y mae pobl yn ddisgwyl.

“Ers tair blynedd a hanner, bu San Steffan mewn cyflwr cyson oherwydd argyfwng Brexit. Mae’n amser yn awr i roi’r wlad cyn y blaid, i roi pobl o flaen gwleidyddiaeth, ac i anelu at les pawb.

“Plaid Cymru oedd y blaid gyntaf i geisio cydweithrediad rhwng y pleidiau oedd yn ffafrio Aros yn dilyn yr etholiad Ewropeaidd ym mis Mai. Rwy’n falch, yn dilyn misoedd o drafodaethau, ein bod wedi llwyddo i ddod i gytundeb.

“Er nad oedd Plaid Cymru eisiau’r etholiad hwn - am nad dyma’r ffordd i ddatrys argyfwng Brexit - y mae’r etholiad yn rhoi cyfle i ni ddychwelyd nifer fawr o ASau fydd o blaid Aros, a’r nifer uchaf o ASau Plaid Cymru yn hanes ein plaid.

“Gyda Johnson a Corbyn, y cyfan gawn ni yw mwy o lanast Brexit, parhad o argyfnwg a pharlys, a Chymru yng nghefn y ciw. Ond i roi diwedd ar y llanast trwy Bleidlais y Bobl, i adeiladu Cymru newydd, ac i roi Cymru’n gyntaf, ni fydd yn gwneud.

“Gyda’r trefniant hwn, mae Plaid Cymru yn rhoi buddiannau cenedlaethol Cymru yn gyntaf, ac y mae ein neges i etholwyr yn yr etholiad hwn yn syml:  cefnogwch Gymru, cefnogwch Blaid Cymru.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-11-07 14:36:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.