Plaid Cymru yn cadarnhau na fydd yn cefnogi Cytundeb Ymadael Llywodraeth San Steffan

2dce31b4-e13d-4ded-89d4-85e5045fd892.JPG

Mae angen cytundeb newydd – nid cytundeb gwael, ar Gymru.

Mewn datganiad ar risiau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC a arweinydd y Blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, wedi cadarnhau na fydd y blaid yn cefnogi Cytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol Llywodraeth San Steffan fel ag y mae.

Amlinellodd Mr Price bum rheswm dros beidio â chefnogi'r cynigion:

  1. Mae'n cymryd Cymru allan o’r Undeb Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.
  2. Heb fanylion dyfodol ein perthynas a gytunwyd mewn testun cyfreithiol, mae hwn yn Frexit dall gyda'r manylion i'w darganfod dros y ddwy flynedd nesaf.
  3. Mae Cymru wedi cael ei rhoi o’r neilltu trwy gydol y trafodaethau
  4. Nid yw'n rhoi Cymru'r un fraint â gogledd Iwerddon drwy fod o fewn y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau.
  5. Nid yw'r cytundeb yn cynnwys darpariaethau ar gyfer Pleidlais y Bobl.

Wrth siarad ar ôl y datganiad, meddai Adam Price:

"Mae Plaid Cymru wedi galw'n gyson am y Brexit lleiaf niweidiol posibl, lle mae Cymru yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau - mae'r cynnig hwn yn mynd â ni ar daith a fyddai'n gwneud hynny'n amhosibl. 

“Tra bod yr Undeb Ewropeaidd wedi gweithredu fel sefydliad rhyngwladol go iawn lle mae buddiannau pob aelod yn cael eu blaenoriaethu, yn enwedig y pryderon hynny yng Ngweriniaeth Iwerddon, mae Gwladwriaeth Prydain wedi cadw Cymru ar y cyrion yn fwriadol. Yn bell o bartneriaeth gyfartal, mae Cymru wedi cael ei thrin fel gwlad israddol ac ni chafodd y cytundeb hwn ei drafod gyda ystyriaeth dros fuddiannau Cymru.

"Mae'r cyhoeddiad hwn ond yn cadarnhau bod Llywodraeth San Steffan yn hapus i achosi niwed economaidd i’r wlad er mwyn apelio at ei meinciau cefn ei hun. Ac nid yw hyd yn oed yn llwyddo i wneud hynny. Rydym bellach yn wynebu dewis rhwng cytundeb gwael, dim cytundeb a cytundeb newydd.

"Mae Plaid Cymru yn dweud bod Cymru angen Cytundeb Newydd, i’w roi i'r bobl, gyda'r opsiwn i aros."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.