Llywodraeth Cymru'n dweud dim wrth i San Steffan ddwyn pwerau

caernarfon_17.jpg

Mae Llywodraeth Cymru gadael i San Steffan ddwyn pwerau o Gymru - dyna neges Plaid Cymru wrth i Lywodraeth San Steffan gael ei gorfodi i gynnig consesiynau i'r Alban ac nid i Gymru.

Datgelwyd heddiw fod Llywodraeth San Steffan wedi cynnig caniatau i dros 100 o bwerau mewn meysydd datganoledig fynd yn syth o Frwsel i Holyrood, yn hytrach na'i copio drwy'r Mesur Ymadael, ond ar yr amod fod gan San Steffan veto dros eu defnydd.

Bydd Mesur Ymadael yr Undeb Ewropeaidd yn sicrhau fod pwerau mewn meysydd datganoledig sydd ar hyn o bryd ym Mrwsel yn cael eu dal gan San Steffan pan fo'r Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn hytrach na chael eu trosglwyddo'n syth i'r gwledydd datganoledig. Bydd pwerau Cymreig y meysydd amaeth, pysgodfeydd, trafnidiaeth a'r amgylchedd yn dychwelyd i San Steffan, yn hytrach na Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o "bendwmpian wrth eu desgiau" gan alluogi San Steffan i ddwyn pwerau, tra bod Llywodraeth yr Alban wedi bod yn brwydro dros ei dinasyddion gan fynnu newid.

Dywedodd Hywel Williams AS:

"Unwaith eto mae Cymru dan fygythiad gan San Steffan ac mae ein Llywodraeth a'n Prif Weinidog ein hunain yn dweud dim.

"Pleidleisiodd Cymru o blaid datganoli ac mae San Steffan yn ceisio defnyddio Brexit fel esgus i droi'r cloc yn ol ac ailsefydlu rheolaeth o San Steffan.

"Tra bod Llywodraeth yr Alban yn mynnu consesiynau, yn gwrthod ildio ac yn gwarchod buddiannau eu pobl, mae Llywodraeth Cymru'n pendwmpian wrth eu desgiau a dweud dim gan adael i San Steffan wneud fel y mynnant. Mae distawrwydd Prif Weinidog yn galluogi San Steffan i ddwyn pwerau.

"Byddwn yn ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru a Phrif Weinidog y Deyrnas Gyfunol i'w gwneud yn gwbl glir fod unrhyw ymdrech i wanhau democratiaeth Gymreig a symud cyfrifoldeb dros faterion cartref Cymreig i San Steffan yn gwbl annerbyniol."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.