Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio i wrthod bargen Brexit Theresa May

woo.png

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw wedi pleidleisio i wrthod Cytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol Brexit Theresa May mewn pleidlais ddramatig yn y Senedd – y senedd gyntaf yn y DG i wneud hynny.

Yr oedd Llywodraeth Lafur Cymru yn wreiddiol wedi cyflwyno eu gwelliant eu hunain, ond penderfynasant gefnogi gwelliant Plaid Cymru sydd yn galw am wrthod Cytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol Llywodraeth y DG, yn galw ar i’r DG aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau Ewropeaidd, ac i ymestyn Erthygl 50.

Pasiodd y gwelliant o 34 i 16 heb neb yn ymatal.

Wrth siarad wedi’r bleidlais, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Yr ydym yn falch fod Llafur wedi ateb ein galwad i weithio gyda’n gilydd ar lefel drawsbleidiol trwy dderbyn ein gwelliant pwysig, sy’n golygu bod y Senedd heno wedi datgan yn glir nad ydym yn cefnogi cytundeb Brexit y Prif Weinidog.

“Cymru yw’r senedd gyntaf yn y DG i bleidleisio ar Gytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol Theresa May a hi yw’r gyntaf i’w gwrthod, gan alw yn hytrach am ymestyn Erthygl 50 a thrafod aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

“Yr oeddem  yn siomedig, fodd bynnag, na wnaeth Llafur gefnogi ein gwelliant ar Bleidlais y Bobl.

“Gobeithio y byddant yn sylweddoli cyn ei bod yn rhy hwyr mai’r unig ffordd i ddatrys cyfwng Brexit yn San Steffan yn y pen draw yw trwy Bleidlais y Bobl, ac y byddant yn ymuno â Phlaid Cymru i ymgyrchu’n frwd er mwyn gadael i’r bobl gael y llais terfynol ar y ffordd ymlaen.”

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC,

“Heddiw siaradodd y Cynulliad ag un llais gan anfon neges glir iawn at Lywodraeth y DG trwy wrthod bargen Theresa May. Mae Plaid Cymru yn wastad yn hapus i weithio gyda phleidiau eraill os ydym yn credu bod hyn er budd dinasyddion ein cenedl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.