Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru dros glogwyn” dros daliadau amaethyddiaeth wedi Brecsit

Llyrwrthygat.jpeg

Mae AC Plaid Cymru a’r gweinidog cysgodol dros yr amgylchedd a materion gwledig wedi rhybuddio bod Llywodraeth Cymru yn peryglu “gwthio ffermio yng Nghymru oddi ar glogwyn” yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd y Cynllun Taliad Sylfaenol yn cael ei ddileu ar ôl 2021.

Yn lle hynny, bydd dau gynllun yn cael eu cyflwyno mewn un gydag ymgynghoriad pellach ar y cynlluniau yn cael ei lansio cyn sioe amaethyddol Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf.

Meddai Llyr Gruffydd AC a gweinidog cysgodol yr amgylchedd a materion gwledig Plaid Cymru,

“Mae'r newidiadau pellgyrhaeddol hyn yn cael eu cyflwyno mewn cyfnod o ansefydlogrwydd enfawr. Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw syniad beth fydd ein perthynas fasnachu gyda'r UE ymhen ychydig fisoedd ac nid ydynt chwaith yn gwybod pa lefel o arian y byddant yn ei dderbyn gan San Steffan i gymryd lle cymorthdalidau fferm neu CAP.

“Mae cyflwyno newidiadau o'r fath yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd ddigynsail yn risg enfawr. Mae gwneud hyn heb o leiaf elfen o sefydlogrwydd trwy daliad sylfaenol yn siwr o arwain at ganlyniadau dinistriol. Heb rhyw fath o d​​diogelwch ar ffurf taliad uniongyrchol, mae Llywodraeth Cymru yn gwthio ffermio yng Nghymru oddi ar glogwyn.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.