Beirniadu cymal Llywodraeth Cymru sy’n gofyn am Saesneg gorfodol mewn cylchoedd meithrin

33182209216_be8d9bb708_o.jpg

“Saesneg gorfodol” i gylchoedd meithrin yn tanseilio athroniaeth addysg cyfrwng Cymraeg.

Meddai Siân Gwenllian AC, Gweindiog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg, 

“Mae cynnig Llywodraeth Cymru yn y papur gwyn yma i wneud y Saesneg yn elfen orfodol o’r cwricwlwm newydd mewn cylchoedd meithrin a lleoliadau gofal plant eraill yn tanseilio holl athroniaeth addysg cyfrwng Cymraeg a phrofiad degawdau o gynllunio ieithyddol yng Nghymru.

“Mae’r syniad o addysg drochi cyfrwng Cymraeg – gyda’r Saesneg yn cael ei chyflwyno yn ddiweddarach yn ystod taith disgyblion drwy’r gyfundrefn addysg –  wedi hen ennill ei blwyf yng Nghymru ers blynyddoedd lawer fel y ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau hawl ein dinasyddion i ddod yn rhugl yn y Gymraeg, waeth beth fo’u cefndir. Yn wir, mae’r dystiolaeth rhyngwladol a phwyslais Donaldson ei hun yn cadarnhau hynny.

“Mae’r cynnig hwn yn mynd yn hollol groes i addewid Llywodraeth Cymru i greu Miliwn o Siaradwyr Cymraeg ac fe ddylid ei dynnu ymaith yn ddiymdroi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.