Senedd Cymru yn cefnogi galwadau am baratoadau am bleidlais y bobl i gychwyn ‘ar unwaith’

the_vote.png

Mae cynnig ar y cyd gan Blaid Cymru-Llywodraeth Cymru yn galw am ‘waith i gychwyn ar unwaith ar baratoi am bleidlais gyhoeddus’ wedi pasio gyda mwyafrif sylweddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cytunwyd ar y cynnig ar y cyd yn dilyn trafodaethau adeiladol rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn dilyn y pleidleisiau neithiwr yn San Steffan.

Mae’r cynnig a basiwyd hefyd yn:

  • Condemnio Llywodraeth Dorïaidd y DG am fethu ag ymwneud â’r sefydliadau datganoledig a phleidiau eraill;
  • Galw am dynnu senario dim bargen ‘drychinebus’ oddi ar y bwrdd ac am Ymestyn Erthygl 50;
  • Ac yn galw ar senedd San Steffan i gyflymu trafodaethau gyda’r deddfwrfeydd datganoledig

Wrth siarad wedi canlyniad y bleidlais, meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

“Wrth i San Steffan ddisgyn i anhrefn a ffantasi, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dangos y ffordd ymlaen trwy roi cefnogaeth frwd i baratoi ar unwaith am Bleidlais y Bobl.

“Mewn cyfnod o argyfwng, mae pobl yn disgwyl i’w cynrychiolwyr etholedig ymddwyn fel oedolion a gweithio gyda’i gilydd er lles pawb, a dyna pam y penderfynodd Plaid Cymru weithio gyda Llywodraeth Lafur Cymru i ddod o hyd i ateb fydd orau i bobl Cymru a phawb ledled Ynysoedd Prydain.

“Bydd Brexit Ungorn San Steffan, sy’n golygu chwilio am fargen amhosib sydd eisoes wedi ei gwrthod gan yr UE, ac ar yr un pryd am gau’r drws ar unig ganlyniad agwedd o’r fath heb esbonio sut, yn arwain at Brexit Dim Bargen, fyddai’n drychineb i’n holl ddinasyddion.

“Mae gwleidyddiaeth wedi torri, ac ymhen 58 diwrnod, bydd mwy na gwleidyddiaeth yn y fantol. Fydd pobl ddim yn maddau i ni a chawn ein beirniadu’n hallt gan hanes os na fyddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i atal trychineb y gellid bod wedi ei osgoi.

“Mae Cymru wedi dweud heddiw mai ei hewyllys democrataidd yw am  gynnal Pleidlais y Bobl, gyda’r dewis i aros yn yr UE, ac y dylai paratoadau am y bleidlais hon gychwyn yn awr rhag blaen.”

“Rhaid i Lafur yn Llundain yn awr wrando ar farn bendant senedd Cymru – lle mae eu laid hwy eu hunain yn arwain y llywodraeth, a chefnogi ein galwad am gychwyn paratoadau am Bleidlais y Bobl ar unwaith.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.