San Steffan yn peryglu darlledu cyhoeddus Cymreig

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Mewn Cwestiwn Brys yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (6 Chwef), mae llefarydd Plaid Cymru ar Ddarlledu, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, Jonathan Edwards AS, wedi lleisio pryderon y gallai Llywodraeth San Steffan beryglu dyfodol darlledu cyhoeddus Cymreig – yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Daw sylwadau Mr Edwards wedi i Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan, y Farwnes (Nicky) Morgan, ddywed fod ffi’r drwydded yn gynyddol hen-ffasiwn, gan gymharu’r darlledwr cyhoeddus i’r gadwyn rentu fideos nad yw’n bod bellach, Blockbuster.

Daw’r rhan fwyaf o gyllideb y darlledwr Cymraeg S4C o ffi’r drwydded. Y BBC hefyd yw’r ffynhonnell fwyaf o newyddion Cymreig yn nwy iaith genedlaethol Cymru.

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan gynlluniau i ddadgriminaleiddio peidio â thalu’r ffi’r drwydded, ac y mae’r BBC yn honni y bydd hyn yn costio o leiaf £200m iddynt mewn cyllid.

Yn ystod y Cwestiwn Brys, gofynnodd Jonathan Edwards AS:

“Mae S4C yn cael ei gyllido yn bennaf y dyddiau hyn trwy ffi’r drwydded a’r BBC ei hun yw prif ddarparwr newyddion wedi’i ddarlledu yn nwy iaith genedlaethol Cymru.

“Pa sicrwydd all y Gweinidog roi y bydd y gwasanaethau darlledu cyhoeddus hanfodol hyn yn derbyn adnoddau digonol at y dyfodol?”

Atebodd y gweinidog trwy ddweud y caiff cyllid S4C ei ystyried fel rhan o adolygiad yn 2022.

Wedi’r cwestiwn a’r ateb, dywedodd Mr Edwards:

“Mae’n annhebyg y bydd newyddion darlledu sy’n canolbwyntio ar Gymru yn goroesi os bydd Llywodraeth San Steffan yn symud ffi’r drwydded i wasanaeth tanysgrifio.

“Rydym wedi brwydro’n hirfaith dros ddarlledu yn ein dwy iaith genedlaethol, ac ni allwn ganiatáu i San Steffan beryglu hynny. Rhaid ymchwilio i bob dewis er mwyn sicrhau y bydd dyfodol ein darlledwr cenedlaethol yn ddiogel - ac y mae hynny yn cynnwys datganoli darlledu.

“Mae Llywodraeth San Steffan angen bod yn ofalus iawn oherwydd mae’n hawdd iawn gweld y llwybr maent yn ei droed fel ymosodiad ideolegol ar ddarlledu cyhoeddus yng Nghymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.