Plaid Cymru’n croesawu’r newyddion fod Llywodraeth Cymru yn gwrthod y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

 

 

 

00_Llyr_Gruffydd_AC.JPG

 

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes adolygiad brys o'r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Roedd disgwyl i'r Cynlluniau Strategol drafft a gyflwynwyd yn ddiweddar ar gyfer 2017-2020 gryfhau a thyfu addysg cyfrwng Cymraeg ym mhob rhan o Gymru gan gynnwys strategaethau i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg i rieni yn well.

Cafodd y cynlluniau strategol drafft hyn a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol eu beirniadu yn eang gan amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau, gan gynnwys mewn llythyr trawsbleidiol wedi'i lofnodi gan Aelodau'r Cynulliad yn gynharach eleni.

Dywedodd Llŷr Gruffydd, Ysgrifennydd Addysg, Plant, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes Cabinet Cysgodol Plaid Cymru:

"Rwy'n croesawu'r cyhoeddiad heddiw gan y gweinidog na fydd y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, gyflwynwyd i’r Llywodraeth, yn cael eu cymeradwyo. Maent yn amlwg wedi methu cwrdd a’r hyn a ddisgwylir ac mae'n rhaid eu hadolygu. Yr wyf hefyd yn croesawu lansiad adolygiad ehangach i gryfhau'r broses cynllunio strategol yn y dyfodol.

"Rwyf wedi ysgrifennu o'r blaen i'r gweinidog gan dynnu sylw at bryderon bod y Cynlluniau Strategol a gyflwynwyd yn gyffredinol heb uchelgais, yn brin o fanylder ac yn tueddu i fod yn fwy disgrifiadol na datblygiadol. Nid ydynt mewn unrhyw ffodd yn adlewyrchu’r lefel o uchelgais a fynnir gan darged y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae materion tebyg wedi cael eu codi gan Gomisiynydd y Gymraeg, Estyn a Phwyllgor blaenorol Addysg, Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad - wnaeth gyhoeddi adroddiad beirniadol ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn 2015. "

Parhaodd Llŷr Gruffydd AC:

"Mae angen i ni weld arweiniad clir gan Lywodraeth Cymru a’n hawdurdodau lleol wrth ddod â chynlluniau strategol ymlaen sydd yn llawer mwy uchelgeisiol ac arloesol. Dyma’r unig ffordd y gall targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ddechrau cael ei wireddu. Ni fydd y cynlluniau presennol yn dod yn agos at gyrraedd y nod hwnnw. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.